PL EN


2014 | 1(9) | 14
Article title

WSPÓŁCZESNE DYLEMATY W IDENTYFIKACJI CYWILIZACJI I KULTURY

Content
Title variants
EN
CONTEMPORARY DILEMMAS OVER CULTURE AND CIVILIZATION IDENTIFICATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie relacji zachodzących między terminami kultura i cywilizacja oraz wskazanie czy owe terminy determinują zaistnienie cywilizacji uniwersalnej. Jednoznaczna odpowiedź na te pytania nie jest prosta, gdyż w toku przeprowadzonych rozważań wyłaniają się przynajmniej trzy twierdzenia. Pierwsze świadczy o tym, że oba terminy się wzajemnie uzupełniają (tradycja francuska – Fukuyama, Braudel), Drugie nawiązuje do definicji wynikającej z tradycji myśli niemieckiej (Kant, Webber), która oddziela te dwa terminy wskazując, że kultura jest czymś innym, niż cywilizacja. Trzecia odpowiedź dotyczy istnienie lub też wyłaniania się w XXI wieku cywilizacji uniwersalnej mającą swe podstawy w globalizacji opartej o rozwój środowiska informacyjnego, dystrybucji wiedzy oraz ewolucji technologicznej (Toffler).
EN
The aim of the article is to present the relations between the notions of culture and civilization and show if these terms determine the existence of a universal civilization. An explicit answer to these question is not easy as at least three theorems emerge in the course of considerations. The first theorem states that both terms mutually complement each other (French tradition – Fukuyama, Braudel). The second one refers to the definition resulting from the tradition of German thought (Kant, Webber), which separated these two terms proving that culture is something completely different from civilization. The third answer refers to the existence or emergence in the 21st century of a universal civilization that has its foundation in globalization based on the development of IT environment, knowledge distribution and technological evolution (Toffler).
Keywords
PL
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Braudel F., The History of Civilizations, New York: Penguin 1993.
 • Fukuyama F., Koniec historii, Zysk i S-ka 1996.
 • Gordon G., Baron de Laune, The Turgot Collection: Writings, Speeches, and Letters of Anne Robert Jacques Turgot, Mises Institute, Aubern 2011.
 • Havel V., Civilization’s Thin Veneer, Harvard Magazine, 97 (lipiec-sierpień 1995).
 • Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza, Warszawa 1998.
 • Jaroszyński P., Kultura i cywilizacja. Od Cycerona do Konecznego, Człowiek w Kulturze nr 10/1998.
 • Kłosowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 2005.
 • Klotz B. (rec.), Tulli Ciceronis. Disputationes Tusculanae, Lipsiae 1835.
 • Krzysztofek K., Cywilizacja: dwie optyki, Instytut Kultury, Warszawa 1991.
 • Kwaśniewicz W. (red.), Encyklopedia Socjologii. T. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 • Maryniarczyk A. (red.), Powszechna Encyklopedia. Filozofii. T. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001.
 • Maryniarczyk A., (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 6, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005.
 • Modrzejewski A., Cywilizacja jako system społeczny, Cywilizacja i Polityka nr 7/2009.
 • Naipaul V. S, Our Universal Civilization, The1990 Wriston Lecture, Manhattan Institute. New York Review of Books 1990.
 • Newman J., Two Theories of Civilization, Philosophy nr 210/1979.
 • Piskozub A., Cywilizacje w czasie i przestrzeni, Wyd. UG, Gdańsk 1996.
 • Przybyła l., Czy cywilizacja zabija kulturę?, WSP TWP w Warszawie, Inowrocław 2010.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.
 • Szumera G., Cywilizacja w myśli polskiej. Poglądy filozoficzno-społeczne Erazma Majewskiego, Wyd. UK, Katowice 2007.
 • Tarasiewicz P., Kultura i cywilizacja – próba korelacji, Roczniki kul-turoznawcze, Tom II – 2011.
 • Toffler A. i H., Szok przyszłości, Wyd. Kurpisz SA, Przeźmierowo 2007.
 • Toffler A. i H., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985.
 • Toffler A. i H., Zmiana władzy, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 2007.
 • Toffler A. i H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • Zabieglik S., Historia filozofii na tle cywilizacji europejskiej (do końca XVIII wieku), Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73f2f92f-fc6b-4f75-9650-42a55a10ae4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.