PL EN


2013 | XC (90) | 97-113
Article title

Ocena istniejącego systemu współpracy i wymiany informacji między sferą nauki i biznesu w regionie łódzkim – wyniki wywiadów bezpośrednich z przedsiębiorcami

Content
Title variants
EN
The evaluation of cooperation system and information exchange between business and science in the Lodz region – the results of direct interviews with entrepreneurs
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of direct interviews with entrepreneurs in the Lodz region, as a second part of the research conducted among project titled “The Co-operation of Science and Business as a Factor Enhancing Innovativeness of the Lodz Region” co-financed from European Union under European Social Fund. Due to research results it is essential to take certain actions to enhance business-science cooperation system, as creating effective model of cooperation based on good practices and improve the information flows between business and science spheres. Entrepreneurs perceive local authorities as important link in business and science cooperation.
Year
Volume
Pages
97-113
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Zakład Finansów Korporacji, Uniwersytet Łódzki
  • Społeczna Akademia Nauk
References
  • Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w województwie łódzkim, UM, Łódź 2010.
  • Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Warunki skutecznej współpracy między nauką a przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2009.
  • Matusiak K. (red.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, PARP, Warszawa 2010.
  • Santarek K., Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73f4b62b-69f2-4f81-802e-6002c09a083d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.