PL EN


2014 | 7 | 129-148
Article title

„Разом нас багато, нас не подолати”. Geopolityczna rywalizacja polsko- rosyjska o Ukrainę w okresie pomarańczowej rewolucji i po jej zakończeniu

Authors
Content
Title variants
EN
„Разом нас багато, нас не подолати”. Polish-Russian Geopolitical Rivalry of Ukraine during the Orange Revolution and After the Applicable Orange Revolution in Ukraine 2004-2005
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Główna część artykułu jest poświęcona Pomarańczowej Rewolucji: jej przyczynom, przebiegowi i skutkom. Autor omówił jej przebieg w okresie 22 listopada 2004-23 stycznia 2005 r., zwracając uwagę na protesty oraz działania dyplomacji Polski, UE i Rosji wokół Ukrainy. Omówił postawę rządu i opozycji, rolę Polski i UE w doprowadzeniu do powtórki 26 grudnia 2004 r. II tury wyborów prezydenckich, wygranych przez kandydata Naszej Ukrainy, Wiktora Juszczenkę. W ostatniej części tekstu autor ukazał dekompozycję obozu „pomarańczowych”, zakończonej w styczniu 2010 r. zwycięstwem przywódcy prorosyjskiej Partii Regionów, Wiktora Janukowycza w kolejnych wyborach prezydenckich. W jego efekcie na Ukrainie do łask powrócili oligarchowie, a polityka Janukowycza wobec Rosji była bardziej spolegliwa, niż w latach 2005-2010. Konsekwencją jego polityki był kryzys systemu ukraińskiego, zakończony „Euromajdanem” – drugą rewolucją lat 2013-2014 i upadkiem Janukowycza. Jego pokłosiem była aneksja Krymu przez Rosję i wsparcie wciąż udzielane dla prorosyjskich separatystów na wschodzie kraju – ale to już wymaga oddzielnej analizy.
EN
In the first part the author described the circumstances of the independence of Ukraine in 1991, the situation in Ukraine socio-political and economic to the autumn of 2004, the problem of separatism on the line: Western Ukraine - Ukraine East. The main part of the article is dedicated to the Orange Revolution: its causes, the conduct and consequences. The author discusses its course in the period 22 November 2004-23 January 2005, noting the protests and Polish diplomacy, the EU and Russia around Ukraine. He discussed the attitude of the government and the opposition, the role of the Polish and the EU in bringing about a repeat of 26 December 2004 the second round of the presidential election won by the candidate of Our Ukraine, Viktor Yushchenko. In the last part of the text the author showed the decomposition of the camp “orange”, completed in January 2010, the victory of pro-Russian Party of Regions leader Viktor Yanukovych in the next presidential election. In its effect on Ukraine to favor returned oligarchs and Yanukovych's policy towards Russia was more dependable than in 2005-2010. The consequence of his policy was the crisis of the Ukrainian system, completed “Euromajdan” – the second revolution years of 2013-2014 and the collapse of Yanukovych. Its aftermath was the annexation of Crimea by Russia and support is still provided for pro-Russian separatists in the east of the country – but that requires a separate analysis.
Year
Volume
7
Pages
129-148
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73f6b869-4980-4962-b0bf-648c5586da71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.