PL EN


2014 | 14/2 | 59-76
Article title

WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNE POLSKIEJ ADAPTACJI KWESTIONARIUSZA DO BADANIA DOŚWIADCZENIA MISTYCZNEGO (MISTICAL EXPERIENCE)

Content
Title variants
EN
MYSTICAL EXPERIENCE – POLISH ADAPTATION OF THE MYSTICAL EXPERIENCE QUESTIONNAIRE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena wartości psychometrycznej 12 itemowego narzędzia badawczego Mystical Experience (Anthony, Hermans, Sterkens, 2010), który stanowi skróconą wersją 32-itemowej Skali Mistycyzmu (Hood, 1975; konceptualizacja Stace’a, 1961). Test sprawdzony pod względem psychometrycznym na wielokulturowej i wielowyznaniowej próbce osób (chrześcijanie, hinduiści i wyznawcy islamu) służy do pomiaru nasilenia doświadczeń mistycznych. W części teoretycznej przedstawiono historię powstania i walidacji ME. Wykorzystując wcześniejsze tłumaczenia (Kuczkowski, 1993; Owczarek, 2004) przygotowano wersję polską Doświadczenia mistycznego. Na tak zbudowanym kwestionariuszu podjęto się procedury walidacyjnej (moc dyskryminacyjna pozycji, rzetelność, trafność wewnętrzna i zewnętrzna, różnicowa i zbieżna). W badaniach brało udział 708 osób: 581 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych UPJP2 w Krakowie w wieku od 20 do 50 lat oraz 127 studentów stacjonarnych ASP w Krakowie w wieku od 20 do 32 lat (grupa porównawcza). Uzyskane rezultaty potwierdziły stabilność bezwzględną (test-retest: 0,92 < r < 0,97), wewnętrzną zgodność (alfa Cronbacha: mistycyzm ekstrawertywny = 0,76; introwertywny = 0,72; religijna interpretacja = 0,56), trafność wewnętrzną (CMIN/df = 1,816; GFI = 0,97; AGFI = 0,93; CFI = 0,95; RMSEA = 0,05 [0,03-0,08]; PCLOSE = 0,34) i zewnętrzną (dojrzałość religijna i zdolność do medytacji o typie uważnościowym) zaadaptowanego narzędzia badawczego dla osób w wieku od 20 do 50 lat oraz jego założeń teoretycznych (model 3-czynnikowy).
EN
Hood has created a Mysticism Scale (1975) based on the theoretical work of Stace (1961). Using the 12-item Mystical Experience (an abridged version of Hood's Mysticism Scale- Anthony, Hermans, Sterkens, 2010), the polish adaptation was developed. The psychometric properties of the Polish ME were assessed in a sample of 708 persons: 581 students of Pontifical University of John Paul II in Cracow 20–50 y.o. and 127 students Academy of Fine Arts in Cracow 20-32 y.o. (control group). Construct validity was examined with reliability analysis, confirmatory factor analyses and by relating the polish version of ME to others measures of religious maturity and mindfulness. The results confirmed reliability (test-retest: 0,92 < r < 0,97), internal consistency (Alfa-Cronbacha: Extravertive Mysticism = 0,76; Introvertive Mysticism = 0,72; Religious Interpretation = 0,56), internal validity (CMIN/df = 1,816; GFI = 0,97; AGFI = 0,93; CFI = 0,95; RMSEA = 0,05 [0,03-0,08]; PCLOSE = 0,34) and external validity (religious maturity and mindfulness) of Polish version of ME.
Year
Issue
Pages
59-76
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Papieża Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73f72ddd-8e30-4b92-8e7c-1d9319b3a2f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.