PL EN


2018 | 167 | 215-223
Article title

Как умирает другой. Художественная антропология смерти в творчестве Вацлава Серошевского (на материале произведений: „На краю лесов и Предел скорби”)

Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
How the Other dies: The artistic anthropology of death in Vaclav Seroshevsky’s works (based on the works: At the Edge of the Woods, The Depths of Misery) The paper focuses on the comparative analysis of Vaclav Seroshevsky’s novels At the Edge of the Woods and The Depths of Misery in the context of the anthropology of death. The author concentrates on the specificity of the perception of death by a particular ethnic group. The re­interpretation of the writer’s works shows the model of the intended symbolization of the depicted world through the creative assimilation of ethnographic elements.
PL
Jak umiera Inny? Artystyczna antropologia śmierci w twórczości Wacława Sieroszewskiego (na podstawie utworów Na kresach lasów, Dno nędzy) Artykuł poświęcony jest analizie porównawczej powieści Wacława Sieroszewskiego Na kre­sach lasów i Dno nędzy w kontekście antropologii śmierci. Rozważania autorki opracowania koncentrują się na wyjawieniu specyfiki percepcji śmierci przez określoną grupę etniczną. Próba ponownego odczytania tekstów pisarza pokazuje model świadomej symbolizacji świata przedstawionego poprzez twórczą asymilację elementów etnograficznych.
Year
Volume
167
Pages
215-223
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73f7f23f-5a4d-49ab-8e2c-0c17cc13d3f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.