PL EN


2015 | 2 | 463–477
Article title

Doktor Stanisław Ulaszek. Artysta — Nauczyciel — Tłumacz. laudacja z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy akademickiej

Authors
Content
Title variants
EN
Dr. Stanisław Ulaszek. Artist — Teacher — Translator. Eulogy for the Forty-Fifth Anniversary of His Works as a Scholar
RU
Доктор Станислав Уляшек. Артист — учитель —переводчик. Юбилейная речь к 45-летию академической деятельности
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Laudacja dla dr Stanisława Ulaszka, wybitnego dydaktyka, przekładowcy, tłumacza i tancerza z okazji 45-lecia pracy akademickiej w Uniwersytecie Gdańskim.
Year
Issue
2
Pages
463–477
Physical description
Dates
online
2015-12-22
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny Pracownia Leksykograficzno-Bibliograficzna Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej Katedra Skandynawistyki, Pracownia Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska
References
 • Abdulla K. Yarımçıq èlyazma. Bakı: „XXI”–YNE, 2004.
 • Chmielewska J. Niepełna historia Oguzu (Kamal Abdulla: Zagadkowy rękopis). „Nowe Książki” 2009, nr 11 (1098), s. 34.
 • Dede Korkut Kitabı. (I hisse, II hisse, III hisse, IV hisse, V hisse). Tertibinde M. Erginin. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1964.
 • Demirchyan D. Vardanank'. Patmakan vep. Erevan: Haypethrat, 1943.
 • Dębska K. Problemy translatoryki. „Estetyka i Krytyka” 2009/2010, nr 17/18, s. 249–254.
 • „e-teatr.pl”. [Online:] <http://www.e-teatr.pl/pl/index.html> (25.08.2015).
 • Grabska M. Gdańska rusycystyka — rozwój i kierunki badań. [W:] Tradycje gdańskiej humanistyki. Red. J. Borzyszkowski, C. Olbracht-Prondzyński. Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2008, s. 186.
 • Kursy i egzaminy certyfikacyjne z języka rosyjskiego na Uniwersytecie Gdańskim. [W:] Portal „Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”, cop. FRUG 2010. [Online] <http://www.frug.ug.edu.pl/?kursy,30> (6.08.2015).
 • Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka w Gdańsku (w 25-lecie istnienia). Red. B.M. Jankowski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1971.
 • Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka. 1945–1985. Red. A. Czekanowicz. Gdańsk: Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka, 1985.
 • Pawelec A. Alfa i Omega. „Przekładaniec” 2011, nr 22–23, s. 360–363.
 • Pisowicz A. Wstęp. [W:] Demirczian D. Wartanidzi. Wojownicy Wartana Mamikoniana. Powieść historyczna w dwóch tomach. T. 1. Przeł. S. Ulaszek. Oprac. A. Pisowicz. Kraków: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich — Księgarnia Akademicka, 2014, s. 5–8.
 • Programy spektakli z lat 1967–1980. Gdańsk: Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka, 1967–1980.
 • Ricoeur P., Torop P. O tłumaczeniu. Przeł. [z franc.] T. Swoboda, [z ros.] S. Ulaszek. Wstępem poprzedził E. Balcerzan. Przekład cytatów anglo- i niemieckojęzycznych E. Rajewska. Seria Literatura i Okolice. Red. naukowy serii B. Żyłko. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.
 • „Sygnatury24.pl. Baza sygnatur porcelany”. Zespół sygnatury24.pl. [Online:] <http://www.sygnatury24.pl/?opcja=SYGNATURY> (25.08,2015).
 • Torop P. Przekład całkowity. Przeł. Stanisław Ulaszek. [W:] P. Ricoeur, P. Torop. O tłumaczeniu. Przeł. [z franc.] T. Swoboda, [z ros.] S. Ulaszek. Seria Literatura i Okolice. Red. naukowy serii B. Żyłko. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 60–327.
 • Ulaszek S. Od tłumacza. [W:] Abdulla K. Zagadkowy rękopis. Przeł. S. Ulaszek. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009, s. 3.
 • Wywiad. Rozmowa ze S. Ulaszkiem przeprowadzona przez K. Wojan. Gdańsk-Zaspa, dn. 30.08.2015.
 • Zając G. Dawno, dawno temu w krainie Oguzów... [W:] Abdulla K. Zagadkowy rękopis. Przeł. S. Ulaszek. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009, s. 5–8.
 • Zaświadczenie [o zweryfikowaniu ob. S. Ulaszka]. Ministerstwo Kultury i Sztuki. Departament Teatru, Muzyki i Estrady. Podkomisja Weryfikacyjna. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1973.
 • Абдулла К. Неполная рукопись. Роман. Pеревод с азербайджанского В. Ибрагимоглу. Серия Мир современной прозы. Москва: Хроникер, 2006.
 • Абдуллабекова Г.Г. Азербайджанско-польские литературные связи ХIХ ХХI веков (Учебное пособие). Баку: Мутарджим, 2012.
 • Азаров Ю.П. Групповые люди. Москва: Советский писатель, 1990.
 • Веллер М.И. Легенды Невского проспекта cборник рассказов. Санкт-Петербург: Астрель, 1993.
 • Давидовский В.Я., Давидовский Я.В. Несокрушимая и легендарная. Альтернативная историческая фантастика. Inc. Cleveland: IGO-America, 1998.
 • Довлатов С.Д. Полковник говорит — люблю. Ann Arbor: Ardis, 1983.
 • Садур Н.Н. Чудная баба (пьеса в двух частях). Москва: Союзтеатр, 1989.
 • Теер Е. Польский перевод романа Камала Абдуллы «Неполная рукопись». „Литературный Азербайджан” 2008, nr 1. [Online] <http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=1700> (5.08.2015).
 • Тороп П. Тотальный перевод. Тарту: Издательство Тартуского университета, 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2392-3644 (online)
ISSN
2449-6715 (print)
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7401d1b8-ebe0-4d77-93b2-778438595b6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.