PL EN


2013 | 5(41) | 2 | 233-251
Article title

Metoda projektów w edukacji historycznej dzieci i młodzieży

Title variants
PL
The educational projects in historical education of children and youth
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present the chances which educational projects create in historical education of children and youth. Indirectly the aim of this paper will be also to inspiring teachers to explore new forms and methods of teaching history and to moving away from established routines of conduct in achieving educational goals. The presented paper includes its own proposals for projects that can be implemented in schools in the education of history, especially the history period of the interwar and World War II.
Year
Volume
Issue
2
Pages
233-251
Physical description
Contributors
 • Instytut Pedagogiki KUL
 • Instytut Historii KUL
References
 • Adamczyk G., Metoda projektów na lekcji powtórzeniowej z historii, „Wiadomości Historyczne” 2001, nr 4.
 • Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2007.
 • Chałas K., Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Warszawa: Nowa Era 2000.
 • Chałas K., Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna. Badania w działaniu. Z doświadczeń Towarzystwa
 • Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, Warszawa., Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski 2012.
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 22 lutego 2012 poz. 204. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 lutego 2012 w sprawieramowych planów nauczania w szkołach publicznych, zał. 7 i 8.
 • Jadczak M., Nowe metody nauczania historii, „Wiadomości Historyczne” 1998, nr 1.
 • Majorek Cz., Metody, techniki i strategie dydaktyczne w nauczaniu historii, [w:] J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński (red.), Dydaktyka historii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.
 • Okła G., Metoda projektów w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 1.
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sprawozdanie o wynikach egzaminu maturalnego w 2005 roku. Przedmioty humanistyczne, Warszawa 2005.
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74066820-5a7c-4e29-bf0d-be321e9e6c4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.