PL EN


2011 | 859 | 147-160
Article title

Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej

Title variants
EN
Adoption of the Euro in the Countries of Central and Eastern Europe and Nominal Convergence Criteria
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of the article is to show the degree of differentiation between the countries of Central and Eastern Europe in fulfilling Maastricht nominal criteria. These countries are going to great lengths to prepare themselves to adopt the common currency, though the fundamental indicators within the nominal convergence framework stand, for each country, at various levels. The analysis was conducted in the years 1995–2007 and shows the degree to which standardisation of the range of basic convergence criteria has been accomplished in these countries. The paper answers the question of whether transformational processes have helped these countries come together in terms of nominal convergence and whether joining the EU has accelerated the nominal convergence process in the countries of Central and Eastern Europe. The research carried out shows that, particularly after entering the EU, the countries generally made great strides towards the nominal adjustment of their economies to Maastricht Treaty requirements. However, the recent downturn in the world financial markets coupled with the growing economic crisis has worsened their economic situation, and consequently the degree to which the Treaty’s requirements have been fulfilled. Moreover, for some countries these criteria should be seen as having been conditionally fulfilled, or as simply not demonstrating visible durability.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Teorii Ekonomii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Altissimo F., Benigno P., Palenzuela D.R. [2005], Long-run Determinants of Inflation Differentials In a Monetary Union, CEPR Discussion Papers, No. 5149.
 • Angeloni I., Ehrmann M. [2007], Euro Area Inflation Differentials, „Topics in Macroeconomics”, vol. 7, nr 1.
 • Cudowska-Sojko A., Dzun A. [2006], Polska polityka fiskalna a bilans handlowy kraju - analiza teoretyczno-empiryczna [w:] Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, red. M. Kunasz, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Gruszecki T. [2004], Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Hoffmann B., Remsperger H. [2005], Inflation Differentials among the Euro Area Countries: Potential Causes and Consequences, „Journal of Asian Economics”, vol. 16, iss. 3.
 • Honohan P., Lane P. [2003], Divergent Inflation Rates in EMU, „Economic Policy”, vol. 18, iss. 37.
 • Horvath P., Koprnicka K. [2008], Inflation Differentials in EU New Member States: An Empirical Evidence, Charles University in Prague, „Institute of Economic Studies Working Paper”, nr 24.
 • Kołodko G.W. [2004], O naprawie naszych finansów, Dom Organizatora, Toruń.
 • Koronowski A. [2005], Skuteczność polityki pieniężnej w obliczu wstrząsów podażowych i popytowych - nie tylko o pułapce płynności, „Bank i Kredyt”, nr 3.
 • Marchewka-Bartkowiak K. [2005], Strategie współpracy z inwestorami w ramach zarządzania długiem publicznym, „Bank i Kredyt”, nr 5.
 • Nowak A.Z. [2000], Dylematy polskiej polityki gospodarczej, „Ekonomista”, nr 1.
 • Owsiak S. [2005], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Paczyński W. [2005], Instytucjonalne wyzwania dla polityki monetarnej w dużej strefie euro, „Bank i Kredyt”, nr 3.
 • Petru R. [2006], Wyższy dług to wyższe podatki, fragment wywiadu z Głównym Ekonomistą BPH, 21 kwietnia 2006 r. (www.money.pl).
 • Rubaszek M. [2006], Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiązania, „Bank i Kredyt”, nr 7.
 • Russo M. [2006], The Challenge of Economic and Monetary Union: Lessons from Italy’s Experience, „Bank i Kredyt”, nr 7.
 • System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte [1999], red. B. Pietrzak, Z. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szczęsny W. [2002], Czy istnieje paradygmat wydatków publicznych? [w:] Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej, red. S. Owsiak, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Wierzba R. [2006], Europejski Bank Centralny. Bankowość centralna, „Bank i Kredyt”, nr 7.
 • Włodarczyk R.W. [2007], Trends in the Field of Public Debt in the Euro Zone Countries between 2000 and 2007 [w:] Integracny Proces a Jeho Vplyv na Verejne a Podnikatelske Finance, red. R. Sivak, Katedra Financii, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Bratislava.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-740e9f7b-bf9c-47eb-8abd-6e17cd415f03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.