PL EN


2014 | 4(42) | 63-72
Article title

Coworking sposobem motywacji dla członków gospodarstwa domowego prowadzących niewielką działalność bądź pracujących jako freelancerzy

Title variants
EN
Celebrity endorsement as a tool of marketing communication
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kwestie poruszone w artykule dotykają problemu motywowania, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w praktyce. W szczególności mowa jest o osobach, które nie mają zwierzchnika – są samozatrudnione bądź wykonują wolny zawód (freelancer). Artykuł przybliża ideę coworkingu i korzyści, jakie on przynosi w sferze motywowania do pracy.
The development of the Internet as well as the technology has caused the evolution of traditional marketing communication. The traditional media do not offer the interactivity. The content of the message nowadays seems to be the most important. Not only the sender is responsible for the context, but in the multimedia era, it is also the recipient who begins to shape the content. Also, the role of emotions in the communication seems to increase. Celebrity endorsement is an example of using well known persons (movie or sport stars) to create emotions in marketing communication. The main goal of the article is to presents the idea of marketing communication involved in celebrity endorsement. The article presents examples of celebrity endorsement and its influence on the brand image.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Antyranking celebrytów w reklamach, „Press” 2013, nr 2, s. 58-60.
 • Boorstin D., The Image, Vintage Books, New York 1961.
 • Erfgen C., Impact of celebrity endorsement on brand image: a communication process perspective on 30 years of empirical research, „Research Papers in Marketing and Retailing University of Hamburg” 2011, nr 40.
 • Godzic W., „Money listens” kontra „money speaks”, czyli jak celebryci komunikują się z nami (jeśli się komunikują), Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM, 2012.
 • Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Kowalska M., Zyskać przewagę – zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Między teorią a praktyką, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • McCracken G., Who is the Celebrity Endorser? Cultural Fundations of the Endorsement Process, „Journal of Consumer Research” 1989, nr 16.
 • McKendrick N., „Josiah Wedgwood: osiemnastowieczny sprzedawca”, „Economic History Review, Second Series” 1960, nr 12(3).
 • Media, komunikacja, biznes elektroniczny, red. B. Jung, Difin, Warszawa 2011, s. 17.
 • Niczewski R., Potrzebowski J., Celebryci w ataku: celebrity effect jako skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Agora, Warszawa 2010.
 • Okorie N., Oyedepo T., Akhidenor G., The Dysfunctional and Functional Effect of Celebrity Endorsement on Brand Patronage, „Online Journal of Communication and Media Technologies” 2.04.2012, t. 2.
 • Wiktor J., Komunikacja marketingowa – perswazja czy manipulacja? W stronę reguły 30-70, w: Komunikacja rynkowa – strategie i instrumenty, red. B. Pilarczyk, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74139257-093f-4d91-b6d9-f4c6d4b09684
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.