PL EN


2013 | 1(68) |
Article title

O oświatę dorosłych w świetle kultury neoliberalizmu

Authors
Content
Title variants
EN
Adult education in the world of neoliberal culture
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W tekście autor stara się przekonać Czytelnika, że takie cechy neoliberalnej kultury, jak indywidualizm, konsumpcjonizm, pośpiech, w każdej dziedzinie życia, wywierają piętno na edukacji – w tym edukacji dorosłych. Człowiek dorosły bardzo rzadko czyta, a jeśli już, to nie zawsze czyta ze zrozumieniem, w „sieci” poszukuje informacji, a nie wiedzy, ale czasami nie wie, czego szuka, pojawia się zjawisko „wilfing.u. Być może szuka „człowieka”. Udostępniając i upowszechniając książkę, można pomóc w „odnalezieniu człowieka”.
EN
The author attempts to convince the reader that certain features of neoliberal culture such as individualism, consumerism or haste in every area of life make an impact on education, including adult education. Adults hardly ever read, and even if they read, they do not always understand what they read, while in the net they search for information rather than knowledge, and sometimes they do not know what they are looking for and “wilfing” occurs. Maybe they look for “a human being”. By making a book available and widespread, one can help to “find another human being”.
Year
Issue
Physical description
Contributors
author
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
References
 • Bauman Z., Szanse etyki w zglobalizowanym świecie Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • Czapiński J. i Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa 2011.
 • Fatyga B., Grzech, pokuta, odkupienie… a walizka z peronu C, Dwutygodnik , Strona Kultury, 2009 nr 13, http:// WWW.dwutygodnik.com/artykuł/473-wokol-kongresukultury- polskiej-domy-dkultury-2 (pobrano 15.04.2013).
 • Filiciak M. i in. (2010), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa (dostępne w Internecie:„Młodzi i media”).
 • Gołębiowska-Szuchta M., Jak promować wynalazek Gutenberga, Rozmowa z Dyrektorem MBP we Wrocławiu, „Gazeta Wyborcza”, Wrocław, 15.04.2013.
 • Kargul J., Kilka uwaga o niebezpieczeństwach poradnictwa, [w:] Siarkiewicz E. (red.), Niejednoznaczność poradnictwa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
 • Kargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Kargulowa A., Przeciw bezradności. Nurty – opcje – kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 • Krajski S., Pośpiech, kultura, diabeł i... herbata http://www.savoirvivre.com.pl/?pospiech-kultura-diabel-i...-herbata,134 (pobrano 14.04.2013).
 • Raport o stanie czytelnictwa, badania Biblioteki Narodowej | Portal .www.coolturka. com.pl/2011/.../raport-o-stanie-czytelnictwa-badania- 16 lut 2011, (pobrano 12.04.2013).
 • Siewiorek R., Poczwarki rosną w sieci. W erze e-booków to nie ty czytasz książkę. To książka czyta ciebie. „Gazeta Wyborcza. Magazyn” 30.03–01.04.2013, s. 31.
 • Szlendak T., Wielozmysłowa kultura iwentu. Skąd się wzięła, czym się objawia i jak w jej ramach oceniać dobra kultury, „Kultura Współczesna” 2010 nr 4.
 • www. efektywna nauka.pl C. badania czytelnictwa licealistów XII.2012 (pobrano. 14.04.2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-741625d7-6c21-4472-826e-118a77965cb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.