PL EN


2017 | 2(25) | 7-20
Article title

„Biblioteka Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej” jako przykład serii wydawniczej z politycznym przesłaniem

Selected contents from this journal
Title variants
EN
“Biblioteka Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej” as an Example of Series with a Political Message
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano serię książek „Biblioteki Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej”, które zostały wydane przez Młodzieżową Agencję Wydawniczą i Horyzonty w latach 1976–1981. Opisano cele serii, tematykę poszczególnych tomów, ich informacyjny i czasem ideologiczny charakter. Wskazano na środki stylistyczne i strategie stosowane rzecz autorów w celu uprzystępnienia młodym czytelnikom tematyki ekonomicznej, politycznej i społecznej oraz ukształtowania ich światopoglądu. Dostrzeżono również, że niektóre z tomów tej serii zawierały krytyczne oceny pod adresem ówczesnej władzy.
EN
The article describes the books of the series “Biblioteka Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej”, which were edited by Młodzieżowa Agencja Wydawnicza i Horyzonty in the years 1976–1981. Aims of the series, subject of particular volumes, their information and sometimes ideological character are described. Stylistic effects and authors’ strategies to comprehensible young readers economic, political and social themes and to create their world-view were specified. It was also noticed that some of the series’ volumes included critical opinions directed at political authorities
Year
Issue
Pages
7-20
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Zakład Bibliotekoznawstwa Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Wrocławski
References
 • Breitkope, J., Dzierżanowski, A., Marcińczak, Z. (1976). Płaszczyzny współgospodarowania. Warszawa: Horyzonty.
 • Bukowski, W. (1979). Złoto: pieniądz, metal, fetysz. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Bukowski, W. (1981). O energii jądrowej bez kompleksów. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Giełżyński, W. (1978). Trzeci Świat, czyli wiele znaków zapytania . Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Górnicki, W. (1979). O Narodach Zjednoczonych bez tajemnic . Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Lubowski, A. (1978). Między kiesą domową a kasą państwową: rozmowy o gospodarce. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Paszyński, A. (1979). Od lepianki do mrówkowca. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Przymanowski, J. (1977). Czy na pewno jesteś patriotą? Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Wójcik, P. (1976). Klasa robotnicza i jej partia w społeczeństwie socjalistycznym . Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Błażejewski, W. (1985a). Bibliografia harcerska (1961–1981). Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Błażejewski, W. (1985b). Z dziejów harcerstwa polskiego (1910–1939) . Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Fietkiewicz, O. (red.). (1988). Leksykon harcerstwa. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Staniów, B. (2016). Czytelnictwo książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży w Polsce do 1989 roku (w świetle badań). Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2016, 1(43), 105–126.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7425c0c6-f122-4ad0-9264-03b2ba9489ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.