PL EN


2011 | 12 | 2 | 409-417
Article title

Analiza dyskryminacji w identyfikacji dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w województwie podkarpackim

Content
Title variants
EN
Discriminant analysis in the identification of economic poverty of households
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy na podstawie danych ankietowych dotyczących próby losowej gospodarstw domowych (w woj. podkarpackim) omówiono przykład zastosowania liniowej funkcji dyskryminacyjnej do modelowania ubóstwa ekonomicznego gospodarstw domowych. Oszacowany istotny statystycznie model dyskryminacyjny pozwala identyfikować gospodarstwa domowe do kategorii ubogich/nieubogich w oparciu o zmienne charakteryzujące uwarunkowania danego gospodarstwa domowego, mające najczęściej charakter jakościowy, głównie demograficzno-społeczny.
EN
The paper discusses an example of applying a linear discriminant function to model the economic poverty of households, on the basis of a survey conducted on a random sample of households in Podkarpackie province. The statistically relevant discriminatory model allows for the identification of poor / not poor categories based on mostly qualitative, demographic and social variables characterizing the households.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
409-417
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Zakład Metod Ilościowych, Uniwersytet Rzeszowski
 • Zakład Metod Ilościowych, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Fisher R.A. (1936) The use of multiple measurements in taksonomic problems, „Annals of Eugenics”, Vol.7, s. 179-188.
 • Gatnar E.(1995) Klasyfikacja danych za pomocą pakietu statystycznego SPSS for Windows, Wydawnictwo PLJ, Warszawa.
 • Gatnar E.(1998) Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa, s. 54.
 • Hadasik D. (1998) Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wyd. AE, Poznań. Ser. II, s. 153.
 • Hand, D.J. (1981) Discrimination and Classification, New York: John Wiley&Sons, Inc.
 • Jajuga K. (1990) Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
 • Krzyśko M. (1990) Analiza dyskryminacyjna, WNT, Warszawa.
 • Maddala G.S. (2006) Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa s.370-371.
 • Rószkiewicz M. (2002) Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa, s. 170-173.
 • Ryś-Jurek R., Walczak M. (2003) Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ekonomiczno-finansowej sytuacji typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej, Rocz. Nauk. SERIA 5, s. 124-129.
 • Siemińska E. (2002) Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, Wyd. UMK, Toruń.
 • Zeliaś A.(2000) Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74276b68-f1e0-4568-9b49-a6e8db8c6f97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.