PL EN


2001 | 2 | 57-65
Article title

Separacja w projekcie Prawa małżeńskiego z 1929 roku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
2
Pages
57-65
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • J. J. Skoczylas, Separacja nową instytucją prawa cywilnego, “Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3, s. 55 i nn.
 • J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji faktycznej, Poznań 1991.
 • J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1994, s. 18 i nn.;
 • K. Karłowski, Uwagi o projekcie prawa małżeńskiego Komisji Kodyfikacyjnej, Poznań 1932, s. 12 nn.
 • K. Piasecki, Separacja w prawie polskim, Warszawa 2000.
 • K. Przybyłowski, Polskie międzywojenne prace kodyfikacyjne w dziedzinie prawa spadkowego, w: Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa - Wrocław 1967
 • M. Pietrzak, w: J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998, s. 558 nn.
 • P. Kasprzyk, Instytucja separacji małżeńskiej, Lublin - Sandomierz 1999;
 • T. Smyczyński, Separacja małżonków, “Studia Prawnicze” 2000, z. 1 - 2, s. 151
 • W. Wagner, Prawo porównawcze we współczesnym świecie, “Kościół i Prawo” 1990, t. 7, s. 269
 • W.L. Jaworski, Prawo cywilne na ziemiach polskich. Źródła, prawo małżeńskie osobowe i majątkowe, t. I, Warszawa - Kraków 1919
 • Z. Radwański, Kształtowanie się Polskiego systemu prawnego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej, “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1969, t. 21, z. 1, s. 43 i n.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7428634e-2f3f-4293-bbb7-c63293fcf078
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.