PL EN


2016 | 3(14) | 169-184 (19)
Article title

WIZJA UNII EUROPEJSKIEJ W KONCEPCJACH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W ŚWIETLE TEORII MIĘDZYRZĄDOWYCH I PONADNARODOWYCH

Authors
Content
Title variants
EN
THE VISION OF THE EUROPEAN UNION IN THE CONCEPTS OF THE LAW AND JUSTICE PARTY IN THE LIGHT OF THE INTERGOVERNMENTAL AND SUPRANATIONAL THEORIES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper explores the issue of the application of selected theories of European inte-gration (intergovernmental and supranational) to explain the position of the Polish Justice Law and Justice party with regard to the functioning and future of the EU. The party, led by Jaroslaw Kaczynski, is a political formation which is actively engaged in the debate on the shape of the EU, pertaining to both its theoretical and practical policies. The ongoing debate has taken the form of battle between neo-functionalism and state-centric intergovernmental approach. The author believes that the main theory that explains the Law and Justice party’s approach to European issues is inter-governmentalism which aligns well with the concept of “Europe of Motherlands” adopted by the party. It proclaims the primacy of nation state and its interests in the process of European integration. This is tantamount to refuting the view that the EU can develop only in accordance with the neo-functionalism’s spill-over logic which will eventually lead to the formation of a European federation.
Year
Issue
Pages
169-184 (19)
Physical description
Contributors
 • Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Sikorki 7/2, 71-221 Szczecin, e-mail: artstaszczyk@op.pl
References
 • Antoszewski A. 2011, Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczy-nek do dyskusji o systemotwórczej roli partii), „Przegląd Politologiczny”, nr 1.
 • Barcz J. 2008, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa.
 • Borkowski P.J. 2007, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa.
 • Cini M. 2007, Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, Warszawa.
 • Czaputowicz J. 2007, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa.
 • Czaputowicz J. 2010, Perspektywy teoretyczne w studiach europejskich [w:] Studia euro-pejskie. Zagadnienia metodologiczne, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa.
 • Domaniewska N. 2008, UE – Polska/Walka o zapis nt. mechanizmu z Joaniny trwa, http: // www. psz. pl / 91 - europa / eu - polska - walka - o - zapis - nt - mechanizmu - z - joaniny - trwa (26.03.2008).
 • Europa solidarnych narodów. Program polityki europejskiej Prawa i Sprawiedliwości 2004, Warszawa.
 • Grupa EKR w Parlamencie Europejskim, ecrgroup.eu/pl/about-us/the-ecr-in-the-euro-pean-parliament/ (20.01.2016).
 • Konopacki S. 1998a, Dylematy federalizmu europejskiego, „Studia Europejskie”, nr 4.
 • Konopacki S. 1998b, Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernsta Haasa i Leona Lindberga, „Studia Europejskie”, nr 3.
 • Kontrowersje wokół obowiązywania Karty Praw Podstawowych UE w Polsce, www.europapraw. org / news / kontowersje - wokół - obowiązywania - kart-praw-podstawowych-ue-w-polsce (26.09.2011).
 • Kowalczyk K. 2011, Rodziny partii politycznych w III RP [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Toruń.
 • Kozera M. 2011, Polskie partie polityczne w elekcjach do Parlamentu Europejskiego [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Toruń.
 • Nasza grupa – Partie. Prawo i Sprawiedliwość, http://www.ecrg.pl/pl/nasza_grupa/ (3.11.2014).
 • Pacześniak A. 2013, Europeizacja partii politycznych jako reakcja na integrację euro-pejską [w:] Partie polityczne w Polsce i Europie, red. A. Pacześniak, M. Wincław-ska, Wrocław–Toruń.
 • Pollak J., Słomiński P. 2006, Das politische System der EU, Wien.
 • Prawo i Sprawiedliwość. Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie 2005, Warszawa.
 • Prawo i Sprawiedliwość. Program 2005, Warszawa.
 • Program Prawa i Sprawiedliwości 2009, Kraków.
 • Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, Warszawa.
 • Ruszkowski J. 2010, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europej-skiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. Monitor Polski 2008, nr 31, poz. 270.
 • Wojtasik W. 2011, Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Sosnowiec.
 • Wystąpienie Posła Szczerskiego ws. wotum nieufności dla Ministra Spraw Zagranicznych, http://kppis.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=549 (4.11.2014).
 • Zielińska-Głębocka A. 1999, Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, „Studia Europejskie”, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7428cbb8-b8e0-42d0-864f-d70b372be962
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.