PL EN


2015 | 3 | 203-217
Article title

Polski instytut naukowy w Nowym Jorku jako organizator życia naukowego Polaków na obczyźnie (1942–1989)

Content
Title variants
EN
The polish institute of arts and sciences of america (PIASA) in New York as organiser of polish academic activities in exile (1942–1989)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents various activities of the Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA) in New York, with particular reference to the congresses of Polish scholars from the US and Canada (New York 1966, New York 1971, Montreal 1975). Organised under PIASA’s patronage, the congresses aimed to integrate the community of Polish émigré scholars, to document their output and to promote it at an international level.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
203-217
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Brzeziński T., Trzeci Polski Kongres Naukowy w Ameryce. Sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, sygn. 17/175.
 • Kleban E., III Kongres Polskiego Instytutu Naukowego. Refleksje uczestnika, maszynopis, b.d., sygn. 17/175.
 • 26 Pod koniec 1980 r. powołano także Komitet Pomocy Naukowcom z Polski. Szerzej na temat politycznych inicjatyw PIN-u pisze B. Nowożycki, Działalność Polskiego Instytutu…
 • Gromada T. V., Rola i działalność PINu w czasie zimnej wojny, maszynopis.
 • 50th Anniversary Directory of Members 1992, New York, 1993.
 • 50th Anniversary. 1942–1992. Polish Institute of Arts and Sciences of America, ed. T. V. Gromada, New York, 1995.
 • Adam Mickiewicz in World Literature. A Symposium, ed. W. Lednicki, Berkeley – Los Angeles, 1956.
 • B. H. [Benedykt Heydenkorn], Problematyka etniczna na konferencji w Montrealu, „Związkowiec”, 17 VI 1975.
 • Bieńkowska D. I., Bóbr-Tylingo S., A. Iwańska, Nowojorskie millenium, „Kultura”, Paryż, 1967, nr 3 (233).
 • Byrski Z., 2-gi Zjazd polskich naukowców w New Yorku, „Kultura”, Paryż, 1971, nr 6 (285).
 • Directory of the Members of The Polish Institute of Arts and Sciences in America, New York, 1975.
 • Dorosz B., Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939–1969, seria „Biblioteka Więzi”, t. 281, Warszawa, 2013.
 • Foreword, „The Polish Review”, 1956, nr 1.
 • Gromada T. V., Rola i działalność Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, „Przegląd Polonijny”, 2006, z. 32.
 • Gromada T. V., The First 50 Years: A Historical Survey of PIASA 1942–1992, w: 50th
 • Anniversary. 1942–1992. Polish Institute of Arts and Sciences of America, ed. tenże, New York, 1995.
 • Gross F., A Half Century of Changing Mission of the Institute, w: 50th Anniversary.
 • 1942–1992. Polish Institute of Arts and Sciences of America, ed. T. V. Gromada, New York, 1995.
 • Introduction, „Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America”, 1942, vol. 1, no. 1.
 • Kaczorowska T., Herodot Polonii amerykańskiej. Mieczysław Haiman (1888–1949), Warszawa, 2009.
 • Mocha F., The Polish Institute of Arts and Sciences in America and Its Contributions
 • to the Study of Polonia: The Origins of the Polish American Historical Association
 • (PAHA), w: Poles in America. Bicentennial Essays, red. tenże, Stevens Point, 1978.
 • Nowożycki B., Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w latach 1942–1989, „Archiwum Emigracji. Studia – szkice – dokumenty”, 2011, z. 1–2.
 • Polska w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku, „Związkowiec”, 26 VIII 1975.
 • Polski Instytut Naukowy Ameryce. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. S. Flis, seria „Polskie Instytucje za Granicą”, Warszawa, 2004.
 • Polski Kongres Naukowy w Montrealu, „Głos Narodu”, Londyn, 10 VII 1975.
 • Register of Polish American Scholars, Scientists, Writers & Artists, ed. Damian S. Wandycz, New York, 1969.
 • Serejska-Olszer K., Złote gody „The Polish Review”, „Nowy Dziennik”, 17 XI 2006, dodatek „Przegląd Polski”.
 • Strzetelski S., The Polish Institute of Arts and Sciences in America. Origin and development, New York, 1960.
 • Studies in Polish civilization. Seleced papers presented at the 1. Congress of the Polish Institute of Arts and Sciences in America, Nov. 25, 26, 27, 1966 in New York, ed. D. S. Wandycz, New York, [ok. 1971].
 • Wandycz D. S., Polski Instytut Naukowy w Ameryce. W trzydziestą rocznicę powstania. 1942–1972, Nowy Jork, 1974.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-742a73ed-a1fe-4351-a849-2b3b9c47c7e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.