PL EN


2017 | 485 | 453-461
Article title

Analiza interesariuszy jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w systemie IOWISZ

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
30 sierpnia 2016 r. weszła w życie Ustawa z 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie opinię o celowości utworzenia podmiotu leczniczego lub jednostek, lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą wydaje właściwy wojewoda, poddając analizie regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, dane z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, a także zasięga opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Celem artykułu jest rozpatrzenie analizy interesariuszy jako źródła informacji w procesie oceny celowości realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem narzędzia IOWISZ. W artykule przedstawione zostanie środowisko funkcjonowania narzędzia IOWISZ w kontekście wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-742e6cc0-507f-49bd-a891-0232e8362d7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.