PL EN


2017 | 7 | 29–65
Article title

Geopolitical consequences of Rusophilism of Carpathian Rusyns

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rusofilizm był alternatywą dla Rusinów Karpackich, w tym Łemków dla ukraińskiego nacjonalizmu. Zainteresowanie tą ideologią wykorzystała Rosja, dla której tereny zamieszkałe przez Rusinów miały znaczenie geopolityczne. Przychylność tej ludności mogła ułatwić opanowanie Europy Środkowej i zrealizować imperialne zamiary Rosji. Konsekwencje tego są widoczne do dziś i wykorzystywane choćby do destabilizacji sytuacji na Ukrainie.
EN
Rusophilism was an alternative for Carpathian Rusyns, including Lemkos, to Ukrainian nationalism. Russia used Interest in this ideology, for which the areas inhabited by Rusyns were geopolitically important. Positive attitude of this population could help to seize Central Europe and realize the imperial interests of Russia. e consequences are visible even today and are being used to destabilize the situation in Ukraine.
Year
Issue
7
Pages
29–65
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Pedagogical University of Cracow, Poland / Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
 • 700 tysięcy kresowych Węgrów otrzymało już obywatelstwo Węgier, http://www.pch24.pl/kresypl--700-tysiecy-kresowych-wegrow-otrzymalo-juz-obywatelstwo-wegier,37159,i.html#ixzz-4KyrfaDL9 [access on: 1.10.2016].
 • Bakunin Bibliography, http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bakunin/Bakuninbiblio.html [access on: 1.10.2016].
 • Brubaker R., Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa-Kraków 1998.
 • Bryc A., Wpływ geopolityki na tożsamość międzynarodową Polski i Rosji, [in:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskch, edit. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2012.
 • Brzeziński Z., Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.
 • CDIAL (Centralnyj derżawnyj istorycznyj archiw Ukrajiny u m. Lwowi), 146/4/122, NN.
 • Clausewitz C. von, O wojnie, Kraków 2006.
 • Curanovič A., Geopolityka religii w stosunkach polsko-rosyjskich, [in:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskch, edit. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2012.
 • Doktryna Wojenna Federacji Rosyjskiej, https://www.bbn.gov.pl/ƒp/dok/01/DoktrynaFederacji-Rosyjskiej.pdf [access on: 1.10.2016].
 • Domagamy się autonomii, Rozmowa z Tiborem Ondikem, ministrem spraw zagranicznych tymczasowego rządu Rusi Zakarpackiej, http://www.lemko.org/rzeczpospolita/rzeczpospolita9.htm [access on: 1.10.2016].
 • Gołąbek B., Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach Eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku, Kraków 2012.
 • Grygajtis K., Józef Stalin oraz sowiecka geopolityka i geostrategia lat 1924-1953, Nysa 2011.
 • Gubernator Zakarpacia: poniosłem klęskę w walce z przemytnikami, rząd stracił kontrolę nad przemytem,,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/gubernator-zakarpacia-ponioslem-kleske-w-walce-z-przemytnikami-rzad-stracil-kontrole-nad-przemytem http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/gubernator-zakarpacia-ponioslem-kleske-w-walce-z-przemytnikami-rzad-stracil-kontrole-nad-przemytem [access on: 1.10.2016].
 • Helcer M., Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2000.
 • Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007.
 • Himka J.-P., Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900; Montreal-Kingston-Londyn 1999.
 • Horbal B., Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie, 1918-1921, Wrocław 1997.
 • Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.
 • Janina I., Mały krok do Wielkich Węgier, http://www.kresy.pl/publicystyka,wydarzeniatygodnia?zobacz%2Fmaly-krok-do-wielkich-wegier [access on: 1.10.2016].
 • Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, t. 1-2, Warszawa 1921.
 • Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007.
 • Magocsi P.R., Old Ruthenianisam and Russophilism: A New Conceptual Framework for Analyzing National Ideologies in Late 19th Century Eastern Galicia, [in:] Literature, Poetics, History, edit. P. Debreczeny, American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists, Kiev 1983, Columbus 1983.
 • Magocsi P.R., The Shaping of a National Identity Subcarpathian Rus’, 1848-1948, London 1978.
 • Massaka I., Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001.
 • Mazur P., Sukcesu nurtu rusofilskiego i starorusińskiego wśród Łemków w kontekście teorii elit Vilfrefo Pareto, “Rocznik Ruskiej Bursy 2014”, Gorlice 2014.
 • Michna E., Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej, Ruch Rusiński na Słowacji, Ukrainie i Polsce, Kraków 2004.
 • Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.
 • Moklak J., Łemkowszczyzna w drugiej Rzeczpospolitej, zagadnienia polityczne i wyznaniowe, Kraków 1997.
 • Olszański T.A., Austriackie represje w Galicji i obóz w Thalerhofie, http://www.stowarzyszenielemkow.pl/new/modules/publisher/item.php?itemid=100&lang=polish [access on: 1.10.2016].
 • Olszański T.A., Ruska Republika Ludowa Łemków. Nowe spojrzenie w przededniu osiemdziesiątej rocznicy, “Magury” ’98, Warszawa 1998.
 • Partacz C., Od Badeniego do Potockiego Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 188-1908, Toruń 1997.
 • Parucki Z., Geografia polityczna i wojenna, Warszawa 1979.
 • Protokół 48. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/protokol_ksng/protokol_ksng-48_posiedzenie.pdf [access on: 1.10.2016].
 • Przemyt, Węgrzy i baron z Mukaczewa. O co naprawdę chodzi na Zakarpaciu, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/przemyt-wegrzy-i-baron-z-mukaczewa-o-co-chodzi-nazakarpaciu, 560857.html [access on: 1.10.2016].
 • Radzik R., Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych, Lublin 2016.
 • Smith A.D., Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, Warszawa 2007.
 • Sołżenicyn A., Rosja w zapaści, Warszawa 1999.
 • Sykulski L., Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjanizmu we współczesnej Rosji, [in:] Między historią, literaturą a polityką, edit. T. Nodzyński, Częstochowa 2009.
 • Szef kancelarii premiera Viktora Orbána: Nasz wywiad działa na rzecz obrony Węgrów na Ukrainie, http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/szef-kancelarii-premiera-viktoraorbana-nasz-wywiad-dziala-na-rzecz-obrony-wegrow-na-ukrainie [access on: 1.10.2016].
 • Szeptycki A., Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Warszawa 2013.
 • Walicki A., Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, Warszawa 2000.
 • Walicki A., Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002.
 • Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów. Zagadnienie narodowościowe, Kraków 1986.
 • Wierzbicki A., Nacjonalizm i geopolityka w Europie Wschodniej, [in:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskch, edit. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2012.
 • Wójtowicz-Huber B., Ojcowie narodu. Duchowieństwa greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867-1918), Warszawa 2008.
 • Zakarpacie, czyli o groźbie separatyzmu mafijnego, https://oaspl.org/2015/12/17/zakarpacie-czyli-o-grozbie-separatyzmu-mafijnego/ [access on: 1.10.2016].
 • Zapałowski A., Konsekwencje rozpadu Ukrainy dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [in:] idem, Ukraina i Europ Wschodnia – geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji, Częstochowa 2014.
 • Zapałowski A., Wpływ konfliktu na Ukrainie na możliwą destabilizację granic w Europie Środkowo-Wschodniej, “Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, No. 1(6).
 • Żyrinowski proponuje Polsce udział w rozbiorze Ukrainy. “Zachodnie ziemie są bardziej polskie”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zyrinowski-proponuje-polsce-udzial-wrozbiorze-ukrainy-zachodnie-ziemie-sa-bardziej-polskie,408953.html [access on: 1.10.2016].
 • Гук Б., Росія: насилытво чи вільний вибір Рус(с)кой Бурси?, “Наше Слово” 2015, No. 20 (3014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74336b54-56b1-4a42-9f79-64bf5d69f274
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.