PL EN


2016 | Vol 1, No 2 (2016) - Perspektywy doskonalenia instrumentów wspomagających proces zarządzania | 102-111
Article title

Strategia Inbound Marketing w marketingu internetowym

Content
Title variants
EN
Inbound Marketing strategy in Internet marketing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestie związaną ze strategią marketingu określaną jako Inbound-marketing. W pierwszej części wyjaśniono znaczenie pojęcia jak również ukazano różnicę pomiędzy strategią Inbound oraz Outbound Marketingu. W kolejnej części przedstawiono poszczególne elementy wiążące się z tą strategią marketingu. Skuteczność i popular-ność opisanych narzędzi poparto badaniami oraz przykładowymi kampanii. W ostatniej części przedstawiono trendy rozwoju marketingu oraz Inbound Marketingu.
EN
The objective of the article is to present Inbound Marketing strategy. In the first part text explains a concept of In-bound Marketing and shows differences between Inbound and Outbound Marketing. The next part shows components of Inbound Marketing with its description. Effectiveness and popularity of campaigns were described on basis of re-searches and real campaigns. In the last part article exposes the future of marketing with connection with Inbound Marketing.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • B2B Content marketing Benchmarks, Budgets, and Trends North America. (2016). Content Marketing Institute, MarketingProfs Pozyskano z: http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2015/09/2016_B2B_Report_Final.pdf.
 • Bohn, R. E., Short, J. E.(2009). How Much Information? 2009. Report on American Consumers. San Diego: Global Information Industry Center University of California. Pozyskano z: http://group47.com/HMI_2009_ConsumerReport_Dec9_2009.pdf.
 • Godin, S. (1999). Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends And Friends Into Customers. New York: Simon & Schuster.
 • Internauci 2015. (2015). Komunikat z badań CBOS. Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF.
 • Jerkovic, J. (2010). SEO Warrior. Kalifornia: O’Reilly Media.
 • Kaznowski, D. (2008). Nowy Marketing. Warszawa: Helion.
 • Kemp, S. (2016). Digital in 2016. Special reports. Pozyskano z: http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016.
 • Kotler, P. Keller, H. (2011). Długofalowe zarządzanie holistyczną organizacją marketingową. W: B. Pilarczyk (red.), Marketing (s. 668-693). Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Kotler, P. Keller, H. (2011). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Mazurek, G. (2008). Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
 • Mazurek, G. (2016). Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 45(1), 23-31.
 • Michalak, P., Daszkiewicz, D., Musz, A. (2009). Marketing wirusowy w Internecie. Gliwice: Helion.
 • Pallus, P. (2016). Najdroższe reklamy są w Polsacie. Do 97 tys. zł za pół minuty. Pozyskano z: http://businessinsider.com.pl/media/koszt-reklamy-telewizyjnej/q55k0rc.
 • ROI de acordo com o gasto em inbound marketing em comparacao com outbound (2016). Hubspot research USA. Pozyskano z: https://research.hubspot.com/charts/roi-de-acordo-com-o-gasto-em-inbound-marketing-em-comparacao-com-outbound.
 • The State of Search Engine Marketing 2008. (2009). Survey of Advertisers and Agencies Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO). Pozyskano z: https://c.ymcdn.com/sites/sempo.site-ym.com/resource/resmgr/Docs/2008_exec_summary.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-65173-78-2
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7433b97c-2f01-467f-b756-232d0cc25a9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.