PL EN


2014 | 184 | 80-92
Article title

Internacjonalizacja w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane wyniki badań empirycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Internationalization in Development of Small and Medium-sized Enterprises - Selected Results of Empirical
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczące procesów internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Opracowanie zawiera wyniki wpływu wybranych czynników na procesy internacjonalizacji w przedsiębiorstwach. Istotnym elementem prowadzonych badań jest wskazanie wpływu internacjonalizacji na rozwój przedsiębiorstwa. W podsumowaniu wskazano implikacje teoretyczne i praktyczne.
EN
The article presents the results of empirical research on the process of internationalization of small and medium-sized enterprises. The study contains the results of the influence of selected factors on the internationalization processes in enterprises. An important part of the research is to identify the impact of internationalization on the development of the company. In summary indicated the theoretical and practical implications.
Year
Volume
184
Pages
80-92
Physical description
Contributors
References
 • Breiman A., Friedman G., Olhsen T., Stone S., Classification and Regression Trees, CRC Press, Londyn 1984.
 • Hsu Ch.-Ch., Internationalization and Performance: Traditional Measures and Their Decomposition, "The Multinational Business Review" 2003, Vol. 11, No. 3.
 • Contractor F.J., Is International Business Good for Companies? The Evolutionary or Multi-Stage Theory of Internationalization vs Transaction Costs Perspective, "Management International Review" 2007, Vol. 47, No. 3.
 • Covin J.G., Slevin D.P., A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behaviour, "Entrepreneurship Theory & Practice" 1991.
 • Hennart J.F., The Theoretical Rationale for Multinationality/Performance Relationship, "Management International Review" 2007, No. 47, special iss.
 • Krzakiewicz K., Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. K. Zimniewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 • Oviatt B.M., McDougall P.P., Toward a Theory of International New Ventures, "Journal of International Business Studies" 1994, Vol. 1, No. 25.
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. T. Kraśnicka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Ruigrok W., Wagner H., Internationalization and Performance: An Organizational Learning Perspective, "Management International Review" 2007, Vol. 43, No. 1.
 • Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 • Sullivan D., Measuring the Degree of Internationalization of a Firm, "Journal of International Business Studies" 1994, Vol. 25, No. 2.
 • Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, red. R. Walesiak, E. Gatnar, WN PWN, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7437fe5b-26bf-465d-b266-5f5b6577507e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.