PL EN


2016 | 1(19) | 33-58
Article title

The role of university marketing in shaping innovation awareness

Content
Title variants
PL
Rola marketingu szkół wyższych w kształtowaniu świadomości innowacyjności
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Interest in the subject of this article arose in connection with searching for the causes of this innovativeness of the Polish economy compared to other EU countries. It was also accompanied by the desire to find possible solutions to this situation, discovering various methods of increasing the level of innovativeness in Poland. We are assuming that the level of innovativeness is affected by social awareness in the field of innovativeness. The basic, root cause of this state of innovativeness of the country is the level of awareness of innovation. An innovative economy cannot be built in an uninnovative environment. An attempt has been made in this paper to answer the following three questions: • How can the concepts of innovativeness and innovativeness awareness be defined, and why should they be discussed? • What role can higher education institutions play in shaping innovativeness awareness in society • What marketing actions of a higher education establishment can contribute to this role being fulfilled?
PL
Zainteresowanie tematem zawartym w tytule powstało w związku z poszukiwaniami przyczyn niższej innowacyjności polskiej gospodarki w porównaniu z innymi krajami UE. Jednocześnie z chęci poszukiwania dróg wyjścia z tej sytuacji, znalezienia różnorodnych sposobów na wzrost poziomu innowacyjności w Polsce. Zakładamy, że na poziom innowacyjności wpływa świadomość społeczna w zakresie innowacyjności. Podstawową wręcz pierwotną przyczyną określonego stanu innowacyjności w kraju jest stan świadomości innowacyjności. Nie da się zbudować innowacyjnej gospodarki w nie innowacyjnym otoczeniu. W artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na trzy pytania: • Jak można zdefiniować pojęcia: innowacyjność, świadomość innowacyjności oraz dlaczego należy je omawiać? • Jaka może być rola szkoły wyższej w kształtowaniu świadomości innowacyjności w społeczeństwie? • Jakie działania marketingowe szkoły wyższej mogą przyczynić się do realizacji tej roli?
Publisher
Year
Issue
Pages
33-58
Physical description
Dates
online
2016-03
Contributors
 • Wyższa Szkoła Menedżerska
author
 • Wyższa Szkoła Menedżerska
References
 • S.D. Anthony, M.W. Johnson, J. Sienfield, E.J. Altman, Przez innowację do wzrostu. Jak wprowadzać innowacje przełomowe, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2014
 • L. Białoń, (red. Nauk.), Aktywność innowacyjna organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM w Warszawie, 2008
 • L. Białoń, Emilia Werner , Badanie skutków innowacji. Skutki innowacji zarządczych w opinii studentów WSM w Warszawie, w: Zarządzanie Teoria I Praktyka NR 1(7) ROK 2013)
 • L. Białoń, (red.nauk.) „Menedżer marketingu kreatorem firmy innowacyjnej”, Oficyna Wydawnicza WSM w Warszawie, 2015
 • L. Białoń (red. Nauk.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wyd. PLACET, 2010
 • L. Białoń, Marketing badań naukowych, w: A.H. Jasiński, R.Ciborowski (red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2012
 • E. Bendyk, Białe plamy na mapie czyli o ukrytych potencjałach innowacyjności, w: P. Lichota Zadura, (red), Innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej rzeczywistości, PARP, Warszawa, 2015
 • CM.Christensen, SD Anthony, EA Roth, Innowacje, następny krok. Wykorzystanie teorii innowacji w przewidywaniu zmian na rynku, Wyd. Studio Emka, Warszawa, 2010
 • J.P. Deschamps, Liderzy innowacyjności, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2014
 • J. Fenn, M. Raskino, Cykl popularności, wybór odpowiedniej innowacji we właściwym czasie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010
 • C. Główka, Inicjatywa klastrowa jako pośrednik w transferze wiedzy do mikro przedsiębiorstw w: Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii. Wyd. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy, Warszawa, 2011
 • E. Jędrych, Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych, PWN, warszawa 2013
 • A.H. Jasiński, Produkt nauki publicznej potrzebuje właściwego marketingu. Studia przypadków, w: Marketing i Rynek, nr 7/2015
 • A. Kamińska, Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Wyd. PLACET, 2014
 • M. Karlik, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów, Wyd. POLTEXT, Warszawa, 2014
 • P. Lichota- Zadura, Trendy, które budują innowacyjność, w: P. Lichota- Zadura (red.), Innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej rzeczywistości, PARP, Warszawa, 2015
 • Ośrodek innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2010, (red. K.B. Matusiak), PARP, 2010
 • Parasuraman A., Berry L., Zeithaml V.: A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, Vol. 49, Fall 1985
 • S. Shinn, The B-School at Company X, "BizEd" 2004, maj/czerwiec.
 • Tylżanowski, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce, w: (red.nauk. J.Wisniewski, K. Jarosz), Innowacje i jakość zarządzania innowacjami, Wyd. Ce De WW Pl, Warszawa
 • J. Wiśniewska, K. Janasz, (red.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, Wyd. CDEWU.PL, warszawa 2013
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74398256-e7e7-4602-b9cc-5f3ff1e4069d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.