Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 (35) | 173-187

Article title

Zagadnienie stołeczności miast w regionach autonomicznych Hiszpanii

Content

Title variants

EN
The Problem of Capitality in the Autonomous Comunities in Spain

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zagadnienie stołeczności miast jest tematem marginalizowanym, nie zawsze jednak przepisy traktujące o stolicach są jasno sprecyzowane. Szczególnym przypadkiem jest Hiszpania, podzielona na regiony autonomiczne, którym konstytucja wyznacza prawo do samodzielnego wyznaczenia stolicy. W większości regionów sprawa jest uregulowana w statucie autonomicznym lub statut odsyła do osobnych ustaw lokalnego parlamentu regionalnego. Często nie występuje wprost termin „stolica”. Zamiast tego wskazuje się miasto, które będzie siedzibą naczelnych instytucji autonomii. Przeważnie stołeczność poszczególnych miast nie podlegała wątpliwości. Od tej zasady zdarzają się wyjątki. W Galicji miał miejsce (lata 80. XX w.) poważny polityczno-społeczny kryzys w rywalizacji o stołeczność Santiago de Compostela i La Coruña. Kraj Basków oraz Kastylia i Leon nie posiadają przepisu wprost określającego ich stolicę. O ile wśród Basków prymat miasta Vitoria, siedziby instytucji autonomii, nie jest kontrowersyjny, o tyle stołeczność Valladolid jest podważana przez inne ośrodki regionu autonomicznego, co powoduje liczne lokalne kryzysy polityczne w ciągu ostatnich dekad.
EN
The problem of capitals is often marginalized however, not always regulations referring to capitals are clearly defined. The constitution of Spain allows the autonomous regions (which the country is divided into) to designate their capitals themselves. Most regions regulate the problem of capitals in their Statue of Autonomy, or refers to other resolutions of the local parliament. Often the term “capital” is not used. Instead, the city that will host the autonomy institution is indicated. In most cases there is no doubt about the city which should hold the capital function in the autonomy. However there are exceptions to this rule. For example in Galicia a serious conflict took place in course of designation of the capital. The same is still happening in Castilla and León. This autonomy, as well as The Basque Country, has no clear regulation regarding to the capital city, which is the cause of many local political crises.

Year

Issue

Pages

173-187

Physical description

Contributors

References

 • Boix V., Apuntes históricos sobre los fueros del antiguo Reino de Valencia, Valencia 2003.
 • Buesa Conde D.J., El rey de Aragón, Zaragoza 2000.
 • Calderón Calderón B., García Cuesta J.L., Capitalidad politica regional y cambios en la estructura urbana de Valladolid (1987–2012), Estudios Geográficos, vol. LXXV (276), 2014.
 • Complak K., Stolice państw jako zagadnienie konstytucyjne, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
 • Dankowski M.Z., Geneza i konstytucyjne podstawy autonomii baskijskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 4 (26).
 • Diccionario panhispánico de dudas, Madrid 2005.
 • Feros A., El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, wyd. II, Madrid 2006.
 • Miłkowski T., Machcewicz P., Historia Hiszpanii, wyd. III, Wrocław 2009.
 • Monteskiusz K., O duchu praw, przekł. T. Żeleński-Boy, Warszawa 2002.
 • Sroka A., Hiszpańska droga do federalizmu, Wrocław 2008.
 • Tuñón de Lara M., Valdeón Barque J., Domínguez Ortiz A., Historia Hiszpanii, wyd. II, Kraków 2007.
 • Vigo Trasancos A., A Coruña. Historia e imagen de un puerto atlántico, [w:] Patrimonio cultural vinculado con el agua. Paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo, red. M. Lozano Bartolozzi, V. Méndez Hernán, Merida 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-743983ff-c370-450a-baa5-dc84ef7875fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.