PL EN


2016 | 3 | 117-126
Article title

Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej). Studium teoretyczne

Content
Title variants
EN
Energy security (of the European Union). A theoretical study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z rozwojem europejskiej integracji gospodarczej, zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Wspólnot Europejskich stawało się coraz bardziej istotnym zagadnieniem. Bezpieczeństwo energetyczne stało się podstawowym elementem polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Analiza ewolucji polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz obowiązującego pakietu klimatycznego prowadzi do wniosku, że konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z ważniejszych celów w bliższej i dalszej przyszłości. W artykule podjęto próbę przedstawienia istoty bezpieczeństwa energetycznego na podstawie toczącej się w literaturze debaty. Przedstawiono wybrane defi nicje bezpieczeństwa energetycznego wraz z jego determinantami.
EN
Together with the development of European integration, the guarantee to ensure energy security of the European Communities has become increasingly important. It has become an important factor in the security policy implemented by member states and the European Union. An analysis of the evolution of the European Union energy policy and the current climate and energy package leads to the conclusion that the guarantee of energy security is a high priority for the short-term and longterm future. The article presents the nature of energy security based on the debate taking place in literature on the subject. Selected defi nitions of energy safety have been introduced as well as the determinants of energy security as a theory.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74399dc9-dc62-40a7-9059-097d476b57af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.