PL EN


2017 | 1 | 11-22
Article title

Powrót do równowagi psychicznej po doświadczeniu straty dziecka

Content
Title variants
EN
Psychological recovery after the loss of the child
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszony został temat żałoby po stracie dziecka, uczestnictwa w grupach wsparcia, a także ich roli w procesie radzenia sobie ze stratą. Celem artykułu jest ukazanie, jak znajomość czynników mających wpływ na radzenie sobie ze stratą dziecka, lepsze zrozumienie zjawiska, jakim jest żałoba, oraz roli udziału w spotkaniach grupy wsparcia, mogą pozwolić na określenie dalszych obszarów problemowych i wprowadzenie działań, mających na celu zapobieganie patologizacji procesu żałoby czy utrwalaniu zachowań utrudniających rodzicom powrót do zdrowia. Poruszona zostaje również kwestia dotycząca tego, jak istotne jest przepracowanie w pełni problemu śmierci dziecka i pogodzenie się z tą sytuacją, a także zaakceptowanie nieuniknionych zmian z tym związanych.
EN
This paper discusses issues related to grief after the death of the child, participation in support groups and its role in the process of coping with loss. The aim is to present how this participation affects the difficult process of mourning, how better undestranding of the grief can help with coping with loss. This article preseanted such issues as: social support, role and benefits of support groups, predisposition of orphaned to choose adequate forms of assistanceas well as recommendations for people who can help them.
Year
Issue
1
Pages
11-22
Physical description
Contributors
 • O środek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach
References
 • Aho, A.L., Tarkka, M.T. (2006). Fathers’ grief after the death of a child. University of Tempere, „Issues in Mental Health Nursing”, Taylor & Francis Group.
 • Aries, P. (1989). Człowiek i śmierć. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bowlby, J. (1980). Attachment and loss (Vol. III). New York: Basic Books.
 • Dąbrowski, K. (1975). Trud istnienia. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Dodziuk, A. (2001a). Nie bać się śmierci. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
 • Dodziuk, A. (2001b). Żal po stracie, czyli o przeżywaniu żałoby. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
 • Domański, M., Truś, K. (1998). Gdy umrze dziecko. Lekarz Rodzinny, 6, 60.
 • Fijewski, P. (1998). Tajemnica pustki wewnętrznej. Praca zbiorowa. Warszawa.
 • Frankl, V. (1978). Nieuświadomiony Bóg. Warszawa: Wydawnictwo IW PAX.
 • Greenglass, E. (2011). Różnice wynikające z ról płciowych, wsparcie społeczne i radzenie sobie ze stresem. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN..
 • Heszen-Niejodek, I. (red.) (1995). Doświadczenie kryzysu – szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • James, R., Gilliland, B. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA.
 • Jaspers, K. (1932/1978). Wybór pism: Sytuacje graniczne. Tłum. A. Staniszewska (Sytuacja, Śmierć, Cierpienie); M. Skwieciński (Walka, Wina, Problematyczność wszelkiego bytu empirycznego i historyczność rzeczywistości w ogóle jako sytuacja graniczna). W: W. Rudziński (1978) Jaspers. Warszawa: PIW.
 • Keirse, M. (2004). Smutek, strata, żałoba. Radom: POLWEN.
 • Klinger, E. (1975). Consequences of Commitment to and Disengagement from Incentives. Psychological Review, 82, 1.
 • Konczelska, K. (2013). Żałoba ojca w perspektywie społecznych i kulturowych stereotypów ról płciowych. W: A. Wycisk, Ż. Krawczyk-Antońska (red.), Z szerszej perspektywy – gender. Katowice: ARW Omnidus.
 • Krzyżanowski, D., Różańska, O., Chybicka, A., Mess, E. (2005). Osierocenie osób dorosłych po stracie bliskiej osoby. Onkol. Pol., 8, 3.
 • Kubacka-Jasiecka, D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Kübler-Ross, E. (1998). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: Media Rodzina.
 • Kübler-Ross, E. (2007). Dzieci i śmierć. Poznań: Media Rodzina.
 • Kübler-Ross, E. (2008). Śmierć. Ostatni etap rozwoju. Warszawa.
 • Kübler-Ross, E. (2010). Pytania i odpowiedzi na temat śmierci i umierania. Warszawa: Laurum.
 • Lindemann, E. (1944). Symptomatology and management of acute Grieg, 101, 2.
 • Łuszczyńska, A. (2011). Wsparcie społeczne a stres traumatyczny. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Materiały szkoleniowe z Rocznego Studium Interwencji Kryzysowej 2010/2011 w DCP we Wrocławiu, zjazd VII Interwencja Kryzysowa w sytuacji straty osobistej, śmierci, żałoby.
 • Ogryzko-Wiewiórowska, M. (1994) Rodzina i śmierć. Lublin: Wydawnictwo M. Curie-Skłodowskiej.
 • Popielski, K. (1994). Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Popielski, K. (2008). Psychologia egzystencji. Wartość w życiu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Popielski, K. (red.) (1987). Człowiek – pytanie otwarte. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Sanders, C. (1989). Grief: The morning after. New York: John Wiley & Sons.
 • Sanders, C. (2001). Jak przeżyć stratę dziecka. Powrót nadziei. Gdańsk: GWP.
 • Sęk, H. (2004). Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.
 • Sęk, H., Cieślak, R. (red.) (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sęk, H., Cieślak R. (2011). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.
 • Soloman, M., Pistrang, M., Barker, C. (2001). The Benefis of Mutual Suport Group for Barents of Children with Distabilities. American Journal of Community Psychology, 1.
 • Strelau, J., Doliński, Z. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna. Gdańsk: GWP.
 • Yalom, I. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-743a0fa9-3124-4877-98fe-7159ad762f31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.