PL EN


2016 | 13 | 201-217
Article title

Analiza porównawcza wybranych uprawnień prezydentów Polski, Niemiec i Rosji w kontekście bezpieczeństwa

Content
Title variants
EN
Comparative analysis of selected powers of the presidents of Poland, Germany and Russia on the context of security
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents selected issues and political systems problems includes compe-tences of presidents of Poland, Germany and Russia. The research question was formu-lated as a question: what differences and similarities can be distinguish in the model of the Parliamentary Republic of Poland, the Democratic Federal Republic of Germany and the Democratic Russian Federation. The author is specifying the differences that affect the perception of the role of the president in all three countries and to find similarities in the way in which decisions are made, basing at the constitutions and main law act. The theoretical and cognitive goal of the article is to present the issues of the system of analyzed countries. The practical and implementation objective is to list positive practices contributing to the consolidation of democracy.
Year
Volume
13
Pages
201-217
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz
References
 • Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Antoszewski A., Metodologiczne aspekty badań nad systemami rządzenia, [w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
 • Antoszewski A., Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wydawnictwo Sejmowe, Wrocław 2006.
 • Balicki R., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Balicki R., Ławniczak A., Głowa państwa w Polsce i na Litwie, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, świat, red. S. Sulowski, J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.
 • Balicki R., Piech K., Zasady podziału władzy w Niemczech, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.
 • Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989 – 1997), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999.
 • Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 • Gardocki S., Instytucja prezydenta w polityce Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Knopek J., Europejskie systemy polityczne, Difin, Warszawa 2016.
 • Kondratiewa-Bryzik J., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Federacji Rosyjskiej, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Konstytucja Niemiec, tłum. B. Banaszak, A. Malicka, Biblioteka Sejmowa, Warszawa 2008.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 • Laidler P., Podstawowe założenia systemu prezydenckiego na przykładzie USA, [w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
 • Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.
 • Osiński J., Pytlik B., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prezydent w państwach współczesnych, red. J. Osiński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Prezydent w państwach współczesnych, red. J. Osiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Szymanek J., System półprezydencki (mieszany). Metodologiczna zasadność i prakseologiczna użyteczność, [w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
 • Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, red. R. Herbut, W. Baluk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 • Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, red. B. Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.
 • Zieliński E., Prezydent Federalny, [w:] System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, red. S. Sulkowski, K. A. Wojtaszczyk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005.
 • Mielnik J., Duma zmienia konstytucję. Putin może rządzić do 2021 r., polskatimes.pl/artykul/62285,duma-zmienia-konstytucje-putin-moze-rzadzic-do-2021-r,id,t.html (dostęp: 12.02.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74413bd2-6cef-4d56-993c-cdd58c506b16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.