PL EN


2013 | 4 | 1 | 219-225
Article title

Edukacja zawodowych rodzin zastępczych w Polsce

Content
Title variants
EN
Education professional foster families in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Instytucja rodzin zastępczych istnieje od dawna, jednak dopiero ostatnie dwie dekady są przykładem świadomego doboru kandydatów na opiekunów, a ustawowy obowiązek odbycia przez nich szkolenia wprowadzono w Polsce w 2001 r. W artykule scharakteryzowano program PRIDE – rodzinna opieka zastępcza/adopcja w kontekście jego przydatności w rozwiązywaniu najbardziej charakterystycznych problemów, z którymi borykają się rodziny zastępcze. Program PRIDE jest uznany, doceniany i wykorzystywany w wielu krajach do przygotowania osób ubiegających się o pełnienie funkcji opiekunów zastępczych.
EN
Foster families have existed for a long time. The last twenty years is an example of a conscious choice of candidates for carers. The statutory duty to do their training was introduced in Poland in 2001. The article characterizes the PRIDE program – family foster care/adoption in the context of its usefulness in solving the most characteristic problems. The Pride is recognized, appreciated and used in many countries to prepare applicants for acting as foster carers.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
219-225
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • CWLA (1995), Standards of Excellence for Family Foster Care Services, Revised Edition.
  • Faber A., Mazlish E. (2000), How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk, Ingram International Inc., Avon Books.
  • Pakuła M. (2005), Funkcjonowanie rodzin zastępczych, w których role rodziców pełnią dziadkowie, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. XXV, Lublin.
  • Polkowski T. (2006), Rodzinna opieka zastępcza [w:] Adopcja polska, wyd. II popr., Towarzystwo NASZ DOM, Warszawa.
  • Schlonsky A., Berrick J. (2001), Assessing and promoting quality in kin and non kin foster care, „Social Services Review”, 75.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74426fd7-d802-4879-b97a-307e70b46215
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.