PL EN


2014 | 105 | 2 | 175-184
Article title

Juliusz Słowacki od wierszy. Rec.: Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje. Red. Ewangelina Skalińska i Ewa Szczeglacka-Pawłowska. Warszawa 2011

Authors
Title variants
EN
Juliusz Słowacki: Poem Writer. A review: Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje. Red. Ewangelina Skalińska i Ewa Szczeglacka-Pawłowska. Warszawa 2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja książki "Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje" stanowi omówienie składających się na nią 14 szkiców interpretacyjnych, w których uwaga zostaje skoncentrowana głównie na lirycznym aspekcie twórczości autora Godziny myśli. Ukazywane z różnorodnych perspektyw wiersze Słowackiego stają się pretekstem do namysłu na temat metodologii związanej z lekturą dzieła wieszcza, są przedstawiane jako źródło inspiracji dla Jarosława Iwaszkiewicza i Zbigniewa Herberta, a przed wszystkim prezentowane jako niezmiennie, pomimo upływu lat, interesujące – pod względem formalnym i tematycznym.
EN
The review of the book "Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje" ("Juliusz Słowacki – Interpretations and Reinterpretatios") consists of 14 interpretive sketches in which attention is brought to the lyrical aspect of the poet’s creativity. Presented from different perspectives, Słowacki’s poems become a pretext for a thought about the methodology of reading the pieces, are seen as a source of inspiration for Jarosław Iwaszkiewicz and Zbigniew Herbert, and first and foremost are regarded to be constantly interesting in spite of the passing years with a view to their forms and themes.
Year
Volume
105
Issue
2
Pages
175-184
Physical description
Dates
published
2014-06-25
Contributors
author
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7452335b-776b-4520-8e0e-696b678ccbab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.