PL EN


2013 | 32 | 310-320
Article title

Wykluczenie cyfrowe w Polsce

Content
Title variants
EN
Digital divide in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł „Wykluczenie cyfrowe w Polsce” opisuje kwestie związane ze społecznymi aspektami technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT), a przede wszystkim ma na celu przybliżenie poszczególnych problemów związanych ze zjawiskiem zawartym w tytule. W artykule przed-stawione zostały wybrane aspekty dotyczące problemu podziałów cyfrowych w Polsce. Zdefinio-wany został problem wykluczenia cyfrowego, a także w oparciu o przytaczane dane opisane zostały poszczególne kwestie z nim związane. Artykuł przedstawia pokrótce przyczyny, oraz konsekwencje wykluczenia cyfrowego. Na-stępnie pokazuje skalę tego zjawiska w Polsce w oparciu o dane zaczerpnięte z różnych źródeł. Zaprezentowane zostały wyniki badań m.in. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), a także Głównego Urzędu Statystycznego (pochodzące z raportu „Diagnoza społeczna” 2011). Dane te ukazują skalę wykluczenia cyfrowego i przedstawiają ten problem z uwzględnieniem różnych czynników struktury społeczno-demograficznej. Wyróżnione zostały m.in. wiek, wykształcenie, zamożność, płeć badanych. Uwzględniona została również sytuacja osób niepełnosprawnych. W artykule opisane zostały również wybrane sposoby przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfro-wego w Polsce.
EN
The paper ”Digital divide in Poland” describes the issues relating to the importance of infor-mation and communication technologies (ICTs) and their role in society. The paper presents selected aspects of the digital divide problem in Poland. Shows data from various sources (such a CBOS, GUS) describing the situation of the digital divide in Poland. This article is intended to draw selected issues related to the digital divide problem in Poland and present the current state of research in this area. Firstly, describes the causes and effects of the digital divide. It also presents briefly scale of this phenomenon in Poland. Secondly, focuses on the specific socio-demographic factors such as age, education or social status, and shows their relationship to the level of the digital divide in Poland. It also presents the situation of persons with disabilities in the matter. The paper describe briefly options for countering the digital exclusion, gives concrete examples.
Year
Issue
32
Pages
310-320
Physical description
Contributors
References
 • Diagnoza społeczna 2011, J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 • Dijk van J., Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa 2010.
 • Doktorowicz K., Europejski model społeczeństwa informacyjnego, Wyd. UŚ, Katowice 2005.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa-Kraków, 1999.
 • Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, red. L.H. Haber, NO-MOS, Kraków 2011.
 • Levinson P., Miękkie ostrze, Wyd. MUZA, Warszawa 1999.
 • Masłyk T., Obywatel w społeczeństwie informacyjnym, NOMOS, Kraków 2010.
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2008.
 • Nierenberg B., Zarządzanie mediami – ujęcie systemowe, Wyd. UJ, Kraków 2011.
 • www.cbos.pl.
 • www.dojrzaloscwsieci.pl.
 • www.egov.pl.
 • www.widzialni.eu.
 • www.wprost.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7452d771-2adc-436a-b349-5021d7cae33c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.