PL EN


2017 | 2 | 84-93
Article title

Z badań zagrożeń patologiami społecznymi młodzieży w Polsce i Wielkiej Brytanii

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Research on threats of social pathologies to youth in Poland and Great Britain
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the aspects of selected social pathologies appearing among Polish and British youth have been analyzed. The authors pay attention to the fact that modernity contributes to the process of complicating existence of young generation, creating threats to their safety.
References
 • Albański L., Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Wyd. Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra 2010.
 • Bauman Z., Życie na przemiał, Przekład T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 2004.
 • Borowski M., Kłosowska E., Alkoholizm jaki rodzaj patologii społecznej, Wyd. Płock 2010.
 • Erikson E.H., Identifikation und Identität, w: Socjologiczne teorie młodzieży, wprowadzenie, H.M. Griese, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996.
 • Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2009.
 • Kozakiewicz M., Młodzież – Teorie młodzieży, w: Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 256.
 • Kwaśniewski J., Patologia społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, T. 3.
 • Namysłowska I., Psychiatria dzieci i młodzieży, red. I. Namysłowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 • Obuchowska I., Drogi dorastania – psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców, Wyd. PWN, Warszawa 1996.
 • Piotrowski P., Kryzys okresu dorastania: sposoby radzenia sobie przez młodzież z poczuciem alienacji, [w:] Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia, (red.) B. Grochmal-Bach, A. Knobloch-Gala, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 • Tenbruck F.H.: Jugend und Gesellschaft, w: Socjologiczne teorie młodzieży, wprowadzenie. H.M. Griese, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7454079a-70ee-4b00-8f38-25526b9910b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.