PL EN


Journal
2016 | 96 | 4 | 119-128
Article title

Perspektywy badawcze historii języka w świetle nowego „Wyboru tekstów z dziejów języka polskiego” (z punktu widzenia członka zespołu autorskiego)

Title variants
EN
Research perspectives of the history of Polish language in the light of the new edition of "Wybór tekstów z dziejów języka polskiego" (from the point of view of the member of editorial team)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania nowego „Wyboru tekstów z dziejów języka polskiego”, pod red. M. Cybulskiego (Łódź 2015) w badaniach z zakresu różnych subdyscyplin językoznawstwa historycznego. Po krótkiej prezentacji antologii skupiono się na poszukiwaniu nie zmian językowych, ale przejawów ciągłości wybranych zjawisk w trzech obszarach: systemowo-leksykalnym, stylistyczno-pragmatycznym, świadomości językowej. We wnioskach podkreślono, że wskazanie zespołu stabilnych cech w obrębie każdego z poziomów języka może poszerzyć wiedzę historycznojęzykową, a także przynieść korzyści w zakresie obserwacji i prognozowania losów najnowszej polszczyzny; większość zachodzących w niej procesów ma bowiem długą tradycję.
EN
The aim of the paper is to show possibilities of use of the new edition of "Wybór tekstów z dziejów języka polskiego", edited by Marek Cybulski (Łódź 2015) in the research of subfields of historical linguistics. First, the author briefly presents the anthology and then – rather than searching for language changes – focuses on the expression of continuity of the selected developments in three areas: systemic and lexical, stylistic and pragmatic and that of linguistic awareness. In conclusion, the author stresses that by recognizing a group of stable features on each language level we can expand our knowledge of history of language. We can also facilitate observation and prediction of the development of the current Polish language in which most of the undergoing processes have a long tradition.
Journal
Year
Volume
96
Issue
4
Pages
119-128
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Łódź
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7457abe3-ebe2-448e-bfa8-83256423ecf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.