PL EN


2019 | 19 | 93-106
Article title

Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusinowicach (1954–1961)

Content
Title variants
EN
Activity of the Presiding Committee of the People’s District Council in Prusinowice (1954–1961)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gromadzka Rada Narodowa w Prusinowicach została utworzona w wyniku reformy administracyjnej w 1954 r. W jej skład weszły obszary wsi: Prusinowice, Grzybów, Borki Prusinowskie i Góry Prusinowskie, ze zniesionej gminy Zadzim. Gromadzka Rada Narodowa swoje uchwały realizowała za pośrednictwem prezydium, które było kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. Zakres kompetencji władz gromady obejmował m.in. uchwalanie rocznego budżety gromady, zatwierdzanie i odwoływanie sołtysów, organizację skupu żywca, zboża, ziemniaków, mleka oraz zbieranie podatków, sprawy związane z organizacją prac polowych, budową dróg i szkolnictwem. Kolejnymi przewodniczącymi prezydium GRN w Prusinowicach byli: Czesław Siekierski, Maria Kujawiak i Jan Łukasiewicz. GRN w Prusinowicach w latach 1954–1961 podjęła szereg działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców. Oddano do użytku trzy budynki ochotniczej straży pożarnej, 3,5 km drogi bitej, 5 km drogi żwirowej, zorganizowano nową kolonię Prusinowice, przeprowadzono meliorację łąk w Prusinowicach i uruchomiono linię autobusową. Gromada w Prusinowicach została zlikwidowana 31 grudnia 1961 r.
EN
The People’s District Council in Prusinowice was established following the administrative reform in 1954. It encompassed the villages of Prusinowice, Grzybów, Borki Prusinowskie and a part of the former commune of Zadzim – Góry Prusinowskie. The resolutions of the Council were implemented by its Presiding Committee, which was a collegiate executive and managing body of the Council. Its competencies included approving and managing the annual budget, appointing and dismissing the village administrator, organizing the purchase of livestock, grain, potatoes and milk, tax collecting, organizing agricultural activities, road construction and education. The successive presidents were: Czesław Siekierski, Maria Kujawiak and Jan Łukasiewicz. In the period 1954–1961 the Prusinowice Council carried out a number of projects to improve the living conditions of the inhabitants – three fire-stations were provided, 3.5 km of dirt road and 5 km of gravel road were supplied, meadows drainage in Prusinowice was made and a bus connection was organized. The District in Prusinowice was liquidated on 31 December 1961.
Year
Issue
19
Pages
93-106
Physical description
Contributors
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznych ,,Złoty Krzyż ” w Zduńskiej Woli
 • Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli
References
 • Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Akta osobowe Marii Kujawiak, sygn. 249/1204.
 • Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Akta osobowe Jana Łukasiewicza, sygn. 249/1347.
 • Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Akta osobowe Czesława Siekierskiego, sygn. 249/2090.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusinowicach, sygn. 555.
 • Dziennik Urzędowy 1954, nr 43, poz. 191.
 • Dziennik Urzędowy 1958, nr 5, poz. 16.
 • Dziennik Urzędowy 1963, nr 28, poz. 164.
 • Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1954, nr 9, poz. 36.
 • Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1954, nr 11, poz. 39.
 • Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1954, nr 12, poz. 88.
 • Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1958, nr 2, poz. 6.
 • Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1961, nr 6, poz. 34.
 • Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995.
 • Głowacki A., Lesiakowski K., Nartonowicz-Kot M., Olejnik L., Gmina Zadzim 1919–2009, Łódź 2010.
 • Drygalski J., Kwaśniewski J., (Nie)realny socjalizm, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Sokalska E., Organizacja lokalnego aparatu administracyjnego w Polsce w latach 1957–1975, „Studia Prawnoustrojowe” 2005, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-745a8e62-7cf4-4f24-985c-c3740f73fbd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.