PL EN


2013 | 4 (17) | 30-51
Article title

Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wspomagania wieloletniego planowania finansowego w sektorze samorządowym

Content
Title variants
EN
Application of optimization modelsfor long – term financial planningin local government sector
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author presents a model to financial optimization of local government unit with the refernce to additional charakteristics like the debt requirements. The model is used to present long-term fianancial analysis and financil forcasts of the sepicifc local government unit. The author elaborets a budget cash flow scheme with interperiod relations. The model allows to determine the maximum level of financial investment capability, the safe debt level and the scheme of debt pay off for each year of given period, like 8 years. For each year the model ensures to keep local government unit afloat and to meet the debt and expendiniture ratios legal criteria. In the article the are two scenarios for model application for the different level of UE funds – exogenous variables. There is a possibility to analyse diffenrent financial policies.
Keywords
Year
Issue
Pages
30-51
Physical description
Contributors
 • Instytut Badań Systemowych PAN
References
 • Bitner M., Cichocki K.S., Efektywność zarządzania długiem w samorządach, Raport monograficzny Ernst&Young, Warszawa 2008.
 • Bitner M., Cichocki K.S., Sierak J., Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2013.
 • Cichocki K.S., Analiza możliwości zadłużania się przez samorządy w świetle nowej ustawy finansach publicznych, [w:] B. Bernaś, A. Kopiński (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, Wrocław 2011.
 • Cichocki K.S., Improvement of Financial Management by Local Government. Computer Model Implementation, “Journal of Organizational Transformation and Social Change”, vol. 7, no. 2, London 2010.
 • Cichocki K.S., Wieloletnie planowanie finansowe. Ocena zdolności kredytowej w gminie. Najtańszy pieniądz we właściwym czasie, Municipium, Warszawa 2001.
 • Cichocki K.S., Zarzadzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, PAN, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2013.
 • CIPFA: The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, Guidelines London 2007.
 • Enzinger, A., Papst M., Mittelfristige Finanzplanung in Gemeinden, Aufbau – Umsetzung – Analyse, „Schriftenreihe, Recht und Finanzen für Gemeinden“, Wien 2009.
 • Financing the Future Long-Term Financial Planning for Local Government, 2007.
 • Government Finance Officers Association – recommendation Long-Term Financial Planning, 2008.
 • Kaplan R., Norton D., The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 • Kavanagh S.C., Financing the Future: Long-Term Financial Planning for Local Government, GFOA, Washington D.C. 2007.
 • Kavanagh S.C., Miranda R.A. (eds.), Technologies for Government Transformation: ERP Systems and Beyond, GFOA, Washington D.C. 2005.
 • Krajewska M., Jońca A., Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania gospodarką finansową JST – podsumowanie dwóch lat doświadczeń, „Finanse Komunalne” nr 1, Warszawa 2012.
 • Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung, par. 6, „Neues Kommunalen Finanzmanagement“, GemHVO NRV, 2009.
 • Schedler K., Summermatter L., Der Integrierte Aufgaben – und Finanzplan als Instrument der mittelfriestigen Steurung in der Schweiz, „Der Moderne Staat-dms“, 2(2) 2009.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-745b3792-d1bc-4751-9d58-3b603b3680eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.