PL EN


2014 | 1(7) | 81-94
Article title

Enklawy społeczne na terenie byłej bazy wojskowej – przykład Kęszycy Leśnej

Content
Title variants
EN
Social enclaves in the former military base – example of Kęszyca Leśna
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest opis i analiza Kęszycy Leśnej – miejscowości powstałej w 1994 roku na terenie byłej radzieckiej bazy wojskowej – jako przykładu dwojakiego rodzaju enklawy, pożądanej i niepożądanej społecznie oraz pokazanie, jak możliwe jest zmienianie charakteru enklawowości miejsca, a także tworzenie w nim „nowego” w miejsce „starego”. W tekście scharakteryzowano proces powstawania wsi i budowania zbiorowości lokalnej, na której ciążyły zarówno historia tego miejsca, jak i współczesne działania władz nadające jej charakter enklawy marginalizacji i izolacji społecznej. Ostatnie lata przyniosły odwrócenie tendencji wykluczania tej społeczności za sprawą aktywności miejscowego proboszcza, który swoimi animacyjnymi działaniami spowodował włączanie się mieszkańców w życie wsi i stopniowe konstruowanie enklawy pozytywnej, dającej poczucie przynależności, sensu i bezpieczeństwa mieszkańcom. Artykuł jest próbą opisu mechanizmu tworzenia się nowego typu enklawy na starym „pniu” historyczno-strukturalnym.
EN
The aim of this paper is to describe and analyse Kęszyca Leśna – the village founded in 1994 in the former Soviet military base as an example of two types of enclaves, socially desirable and undesirable, showing how it is possible to change the enclave as well as to create there the „new” in place of the „old”. The processes of creating the village and building a local community in the place where both history and modern authorities left their stigma, which marginalized and socially isolated the enclave, are described in the text. Recent years have seen a reversal of the trend of exclusion of the community due to the activity of the local parish priest, who by his actions and animations caused involvement of the residents in the village life and gradual formation of a positive enclave, which gives its residents the sense of belonging, safety and meaning. This article is an attempt to describe the mechanism of giving birth to a new type of enclave on the old historical and structural „trunk”.
Year
Issue
Pages
81-94
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Gliński P. 2007, Enklawowość polskiego społeczeństwa obywatelskiego, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gliński P. 2009, Enklawy kulturowo-aksjologiczne we współczesnej Polsce – próba wstępnego opisu, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Golka M. 2007, Mała ontologia enklaw, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gołdyka L. 2009, Enklawa społeczna – w stronę sensu empirycznego pojęcia, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gołdyka L., Machaj I. 2007, Enklawa życia społecznego kategorią pojęciową socjologii. Prolegomena, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gołdyka L., Machaj I. 2009, Konceptualizacje i badania enklaw społecznych, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Grotowska-Leder J. 2009, Enklawy biedy jako przedmiot socjologii ubóstwa – aspekty teoretyczne i empiryczne, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kawczyńska-Butrym Z. 2007, W poszukiwaniu kryteriów enklaw społecznych, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kolasa-Nowak A. 2007, Użyteczność pojęcia enklawy w polskim dyskursie transformacyjnym, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kolasa-Nowak A. 2009, Nośność teoretyczna pojęcia enklawy. Na przykładzie opisów zmiany systemowej w Polsce, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Machaj I. 2009, Kontekstowe definiowanie enklawy społecznej, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Niziołek K. 2009, Sztuka jako enklawa aktywności obywatelskiej, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • http://keszycalesna.prv.pl/historia.php (3.04.2013).
 • www.inicjatywyiludzie.wpsnz.uz.zgora.pl/raport.pdf (22.03.2012).
 • www.stowarzyszenie-keszyca-lesna.pl/o-nas.html (12.10.2012).
 • www.zachod.pl/2012/04/premiera (12.09.2012).
 • www.miedzyrzecz.biz/Archiwum-2010/03-marzec/news-05-misterium/misterium.htm (5.10.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-745f44c6-7c79-456d-91e7-26656af60c6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.