Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14 | 1 | 63-71

Article title

The course of the judo fight in the heaviest category (+100kg) seen from the perspective of attacks in the standing position, based on the Olympic Games in London 2012

Content

Title variants

PL
Obraz walki judo w najcięższej kategorii (+100 kg) widziany z perspektywy ataków w pozycji stojącej, na podstawie Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012

Languages of publication

Abstracts

EN
This study ought to create a statistical picture of the judo fight in the standing position and analyse the changes in the picture of the next minutes of judo fight for useful coaching work materials. Video analysis included all the judo fights (with attacks in standing position) in the heaviest weight category during the Olympic Games in London 2012. The Efficiency and Effectiveness indicators were calculated and used to present the fight structure as a function of the performed attacks number. There were observed different trends in the number of attacks: decrease in the number of attacks backwards, increase in the number of attacks forwards and in the effectiveness of attack, which resulted in the changing course of the fight. Creating a new (after the changes of regulations) course of a judo fight gives additional possibilities of improving training work. It makes the evaluation of the effectiveness of the introduced changes in judo regulations is possible. Additionally, this course should be compared to the Polish Championships and confronted with the results of Polish champions at international championships.
Celem prezentowanych badań było utworzenie statystycznego obraz walki judo w pozycji stojącej i przeanalizowanie zmian w jej obrazie w kolejnych minutach do wykorzystania w pracy trenerskiej. Analiza wideo obejmowała wszystkie walki judo (z atakami w pozycji stojącej) w najcięższej kategorii wagowej (+100 kg) podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012. Obliczono wskaźniki efektywności i skuteczności, które zastosowano do przedstawienia struktury walki w funkcji wykonywanej ilości ataków. Zaobserwowano różne tendencje w liczbie ataków: spadek liczby ataków do tyłu, wzrost liczby ataków do przodu, zmiany w skutecznością ataku, co spowodowało zmieniający się w czasie obraz walki. Tworzenie nowego (po zmianie przepisów) przebiegu/obrazu walki judo daje dodatkowe możliwości poprawy pracy trenersko–szkoleniowej. Umożliwia również ocenę skuteczności wprowadzonych zmian w przepisach judo. Dodatkowo nowo utworzony obraz przebiegu walki powinien być porównany z obrazem uzyskanym w trakcie Mistrzostw Polski, oraz skonfrontowany z wynikami polskich mistrzów w zawodach międzynarodowych.

Year

Volume

14

Issue

1

Pages

63-71

Physical description

Contributors

  • Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz (Poland)
author
  • University of Physical Education and Sport, Gdańsk (Poland)
  • Student Research Circle ”WyKoNa”, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz (Poland)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-746ada1a-ece1-478d-a177-e0f80b5f19e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.