PL EN


2017 | 24 | 281-294
Article title

STAUROLOGICZNO-REZUREKCYJNY CHARAKTER PROROCKIEJ MISJI JEZUSA Z NAZARETU

Authors
Content
Title variants
EN
THE STAUROLOGICAL-RESURRECTIONAL NATURE OF THE PROPHETIC MISSION OF JESUS OF NAZARETH
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The prophetic activity of Jesus of Nazareth reveals his staurological-resurrectional consciousness. This claim is supported by: parables (e.g. wicked vineyard tenants, the grain that must die), images (e.g. gates and good shepherd, chalice and baptism), and prophetic signs and activities (e.g. the sign of Jonah, the cleansing of the temple, and the prophecy of its demolition and rebuilding). During His earthly life, Jesus Christ reveals that a violent death on the cross and a glorious resurrection await Him. In these events He sees the climax of the salvific mission He received from the Father.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Balthasar H.U. von, Teologia Misterium Paschalnego, Kraków 2001.
 • Bartnicki R., Biblijny obraz Dobrego Pasterza, „Homo Dei”, 51 (1981), nr 1, s. 38−46.
 • Bartnicki R., Przesłanie Ewangelii, Warszawa 1996.
 • Bednarz M., Jezus Sługą Pańskim według Nowego Testamentu, Tarnów 2001.
 • Dola T., Teologia misteriów życia Jezusa, Opole 2002.
 • Dreyfus F., Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem? Poznań 1995.
 • Ewangelia według św. Jana, tłumaczenie, wstęp i komentarz A. Paciorek, Lublin 2000.
 • Ewangelia według św. Łukasza, tłumaczenie, wstęp i komentarz H. Langkammer, Lublin 2005.
 • Ewangelia według św. Marka, tłumaczenie, wstęp i komentarz H. Langkammer, Lublin 2004.
 • Ewangelia według św. Mateusza, tłumaczenie, wstęp i komentarz J. Homerski, Lublin 2004.
 • Feuillet A., La coupe et le baptême la Passion (Mc 10, 35-40; cf. Mt 20, 20-23; Lc 12, 50), „Revue Biblique”, 74 (1967), s. 356−391.
 • Gnilka J., Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, Kraków 1997.
 • Gryglewicz F., Brama i pasterz, w: Egzegeza Ewangelii św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne, red. F. Gryglewicz, Lublin 1992, s. 63−81.
 • Gryglewicz F., Jezus jak brama i pasterz, w: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki, red. S. Łach, M. Filipiak, t. 1, Lublin 1975, s. 251−273.
 • Gryglewicz F., Jezusowe przemówienia w Czwartej Ewangelii, Kraków 1996.
 • Kulisz J., Mostowska-Baliszewska A., Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem? „Bobolanum”, 9(1998), z. 2, s. 281−305.
 • Langkammer H., Jezus o swojej śmierci – Paweł o śmierci Jezusowej, w: Męka Chrystusa wczoraj i dziś, red. H.D. Wojtyska, J.J. Kopeć, Lublin 1981, s. 28−37.
 • Langkammer H., Świadomość Boskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa, „Ateneum Kapłańskie”, 84 (1992), z. 3, s. 406−416.
 • Ledwoń I.S., Skrypturystyczny argument, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin–Kraków 2002, s. 1102−1106.
 • Losada Espinosa J., Jak Jezus tłumaczył swoją śmierć?, w: Tajemnica odkupienia (Kolekcja Communio, t. 11), red. L. Balter i in., Poznań 1997, s. 195−210.
 • Mastej J., Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa, Lublin 20142.
 • Merklein H., Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft. Eine Skizze, Stuttgart 1984.
 • Mędala S., Chwała Chrystusa. Ewangelia według św. Jana, w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 10: Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa, red. J. Frankowski, Warszawa 1992, s. 13−59.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Świadomość, jaką Jezus miał o sobie samym i o swoim posłaniu, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 237−250.
 • Napiórkowski A.A., Krzyż. III. Staurologiczna świadomość, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin–Kraków 2002, s. 710−715.
 • Napiórkowski AA., Staurologiczna świadomość Jezusa, „Studia Paradyskie”, 8 (1998), s. 227−242.
 • Paciorek A., Ewangelia umiłowanego ucznia, Lublin 2000.
 • Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza, Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz. Część I (rozdziały 1−13), Częstochowa 2005.
 • Paciorek A., Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie i objaśnienie, Częstochowa 2012.
 • Rusecki M., Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej, Warszawa 2006.
 • Segalla G., Samopojmowanie Jezusa jako pośrednika Boga Ojca i Jego królestwa, „Communio”, 22 (2002), nr 1, s. 50−76.
 • Seweryniak H., Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001.
 • Stachowiak L., Dobry Pasterz (J 10, 1-21), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 20 (1976), z. 1, s. 75−84.
 • Swetnam J., Some Sings of Jonah, „Biblica” 68(1987), s. 74−79.
 • Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.
 • Tomczak R., Tytuły chrystologiczne, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin–Kraków 2002, s. 1280−1287.
 • Uglorz M., Teologia zwiastowania i czynów Jezusa, Warszawa 1999.
 • Witaszek G., Prorok, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin–Kraków 2002, s. 970−972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7474f395-2ae2-433a-b566-f0b21c5af984
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.