PL EN


2017 | 5 | 51-76
Article title

Księgi metrykalne parafii w Skrzatuszu przechowywane w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Content
Title variants
EN
The parish registers in Skrzatusz kept in the Archives of the Diocese of Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony księgom metrykalnym pochodzącym z parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Omówione są w nim wszystkie zachowane księgi metrykalne, które znajdują się w depozycie Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ich sposób prowadzenia, język zapisu, zawarte informacje dotyczące osób udzielających i przyjmujących sakramenty, a także stan fizyczny zachowanych dokumentów. Podjęto się tu analizy zachowanych ksiąg, zwrócono uwagę na ich przydatność nie tylko przy poszukiwaniach genealogicznych, ale przede wszystkim skupiono się na tym, że dzięki tym dokumentom można prześledzić zmiany, jakie na przestrzeni trzech wieków zachodziły w funkcjonowaniu parafii i ludzi z nią związanych.
EN
This article is dedicated to the parish registers from the Roman Catholic parish in Skrzatusz. All the surviving booklets are located in the archives of the Diocese of Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg), their manner of conducting, the language of the record, the information contained in the persons who give and receive the sacraments, and the physical condition of the saved documents. This is where the analysis of the surviving books is taken into account, not only in their search for genealogy, but also in the fact that they can be traced back to the changes that have occurred over the three centuries in the functioning of the parish and its people.
Year
Volume
5
Pages
51-76
Physical description
Contributors
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie
References
 • „Dekret utworzenia Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 31, 10–12 (2003): 36.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Beicht- u. Kommunion Kinder 1889–1944. Sygn. 246.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Firmungs-Buch von Schrotz 1870–1941. Sygn. 131a.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Liber Baptisatorum, Copulatorum, Mortuorum 1658–1777. Sygn. 236.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Liber Baptisatorum, Copulatorum, Mortuorum 1851–1869. Sygn. 240.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Liber Baptisatorum, Copulatorum, Mortuorum 1877–1890. Sygn. 243.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Liber Baptisatorum 1821–1851, Liber Mortuorum 1821–1847. Sygn. 239.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Liber Baptisatorum 1777–1850. Sygn. 237.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Liber Baptisatorum 1870–1919. Sygn. 241.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Liber Baptisatorum 1920–1948. Sygn. 244.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Liber Copulatorum, Mortuorum 1778–1850. Sygn. 238.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Liber Copulatorum 1870–1934. Sygn. 242.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Liber Mortuorum 1870–1961. Sygn. 245.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Róży 1839–1886. Sygn. 2.
 • Bastowska, Krystyna. „Skrzatusz”. W: Miejsca Święte Rzeczypospolitej. Leksykon (kol. 194). Kraków: Wydawnictwo „Znak”, 1998.
 • Bąk, Ludwik. Ziemia wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI–XVIII w. Piła: Wydawnictwo Ekolog, 1999.
 • Bończa-Bystrzycki, Lech. „Dekanat wałecki XVI–XVIII w.”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 13, 1–2 (1988): 36–51.
 • Bończa-Bystrzycki, Lech. „Przyczynek do dziejów kościołów katolickich dekanatu wałeckiego w XIX w.”. Rocznik Koszaliński 20 (1984/1985): 101–114.
 • Boras, Zygmunt, Ryszard Walczak, Andrzej Wędzki. Historia powiatu wałeckiego w zarysie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1961.
 • Callier, Edmund. Powiat wałecki w XVI stuleciu. Szkic geograficzno-historyczny. Poznań: W. Simon, 1886.
 • Ceynowa, Tadeusz. „Koronacja figury Matki Boskiej Skrzatuskiej”. Rocznik Skrzatuski 1 (2013): 91–106.
 • Ceynowa, Tadeusz. Ziemia pogranicza. Dekanat wałecki w latach 1821–1920. Radom: Polskie Towarzystwo Encyklopedyczne, 2004.
 • Fridrich, Alojzy. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Jezusowego, 1903.
 • Giese, Arno. Królowa narodu. Cz. 2, Strażnica katolicyzmu. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu Pani i Królowej ziemi wałecko-pilskiej. Pelplin: Bernardinum, 2002.
 • Hagedorn, Krzysztof. „Miejsca kultu w parafii Skrzatusz w okresie przedrozbiorowym (do 1772 r.)”. Saeculum Christianum 4, 2 (1997): 85–104.
 • Hagedorn, Krzysztof. „Powstanie parafii w Skrzatuszu i jej uposażenie”. Seminare 11 (1995): 205–228.
 • Hagedorn, Krzysztof. Dzieje parafii w Skrzatuszu w Polsce przedrozbiorowej, do 1772 r., mps. Lublin, 1988.
 • Heise, Johannes. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen. Z. IV. Danzig: A.W. Kafemann, 1887.
 • „idem, eadem”. W: Słownik kościelny łacińsko-polski, oprac. Alojzy Jougan (307). Poznań–Warszawa–Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1958.
 • Korytkowski, Jan. Brevis Descriptio Historico-Geographica Ecclesiarum Archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis. Gnesnae: J.B. Lange, 1888.
 • Kurpas, Józef. „Początki ksiąg metrykalnych”. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 2, 1–2 (1961): 5–42.
 • Moskal, Tomasz. „Historia ksiąg metrykalnych Kościoła katolickiego na ziemiach polskich”. Archiwariusz – Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1 (2005): 55–83.
 • Nowacki, Józef. Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój. T. 2. Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha, 1964.
 • Nowiński, Janusz. „Dzieje i kult cudownej figury Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Skrzatuszu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (w dziesiątą rocznicę koronacji)”. Seminare 15 (1999): 389–397.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Poznań: Pallottinum, 2007.
 • Schmitt, F.W.F. Geschichte Deutsch-Croner Kreises. Horn: E. Lambeck, 1867.
 • Schulz, Franz. Geschichte des Kreises Deutsch-Krone. Deutsch-Krone: P. Barms’schen Buchhandlung und Buchdruckerei, 1902.
 • „Zarządzenie w sprawie gromadzenia zbiorów Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 31, 10–12 (2003): 37–38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7477ce4f-05e3-4f6c-9540-37cc7eaddf0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.