PL EN


2012 | 2(67) | 129-141
Article title

Przebieg procesów trajektoryjnych Fritza Schützego i jego zastosowanie w badaniach empirycznych

Content
Title variants
EN
Trajectory processes of Fritze Schütze and their application in empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst ukazuje możliwości wykorzystania koncepcji przebiegu procesów trajektoryjnych autorstwa F. Schützego w badaniach empirycznych. Autorka, bazując na własnych doświadczeniach badawczych, ukazuje sposób pracy z wywiadem narracyjnym oraz próby interpretacji sensów i znaczeń w oparciu o prezentowaną w tekście koncepcję.
EN
The text presents, how to apply F. Schütze’s conception of trajectory process in empirical research. The author bases on her own research experience and presents her way of working with a narrative interview and attempts to interpret meanings based on the conception presented in the text.
Year
Issue
Pages
129-141
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
References
  • 1. Adamczak M. (1992), Krytyczne zdarzenia życiowe i radzenie sobie z nimi – wybrane zagadnienia, [w:] B. Waligóra, (red.), Elementy psychologii klinicznej, t. 2, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 41–73.
  • 2. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
  • 3. Frankl V. (1998), „Homo Patiens”. Próba wyjaśnienia sensu cierpienia, tłum. R. Czarnecki, Z.J. Jaroszewski, Wydawnictwo PAX, Warszawa.
  • 4. Nowak-Dziemianowicz M. (2002), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
  • 5. Prawda M. (1989), Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości. O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze, „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 81–98.
  • 6. Urbaniak-Zając D. (1999), Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu, „Edukacja”, nr 4, s. 29–39.
  • 7. Schütze F., Riemann G. (1992), Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 89–109.
  • 8. Schütze F. (1997), Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 11–32.
  • 9. Zakrzewska-Manterys E. (1995), Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia, Wydawnictwo „Semper”, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-747c1d63-9280-4479-905a-db8cce29b5e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.