PL EN


2017 | 7 | 182-191; 178-186
Article title

Szwedzkie państwo dobrobytu

Content
Title variants
EN
The Swedish state of prosperity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Referat przedstawia istotę – zasadnicze cechy – szwedzkiego państwa dobrobytu na tle nordyckiego modelu państwa dobrobytu oraz nordyckiego konsensusu rozwoju społecznogospodarczego.
EN
The report represents the essence – the essential of the feature – the Swedish state of prosperity, representing them on background Nordic’s model of the state prosperity and the Nordic consensus of the social and economy development.
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
References
 • Anioł W. (2013), Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Business and Investment Opportunities, Invest in Sweden, Report 2007/2008, Invest in Sweden Agency, Stockholm 2007.
 • Edvardsen T.S., Hagtvet B. (red.) (1994), Nordycki model państwa dobrobytu, Warszawa.
 • Esping-Andersen G. (2010a), Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Warszawa.
 • Esping-Andersen G. (2010b), Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa.
 • Pyka R. (2008), Globalizacja – sprawiedliwość społeczna – efektywność ekonomiczna. Francuskie dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Rubaj P. (2013), Zmiany międzynarodowej konkurencyjności Szwecji w drugiej połowie XX wieku, w aspekcie ewolucji szwedzkiego modelu „państwa dobrobytu”, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Rutkowski W. (2009), Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Trusewicz I. (2016), Zrównoważony rozwój to nie polska specjalność, „Rzeczpospolita”, Nr 184 (8 VIII).
 • Zawadzki S. (1996), Państwo o orientacji społecznej, „Scholar”, Warszawa.
 • Zientara P. (2005), Współczesne modele zachodnioeuropejskiego państwa dobrobytu, „Wspólnoty Europejskie”, nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-747cd5a1-3288-4a6f-a41f-872dbe51c74e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.