PL EN


2018 | 521 | 21-29
Article title

Mierniki jako element audytu efektywnościowego w jednostce budżetowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Audyt prowadzony w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności audyt efektywnościowy, ma za zadanie przyczyniać się do usprawnienia działalności operacyjnej. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywają mierniki. Dlatego za cel niniejszego artykułu przyjęto wskazanie ich przydatności w prowadzeniu audytu, zarówno od strony teoretycznej, jak i w praktyce. Część empiryczna odnosi się do jednostki budżetowej, w której stosowane mierniki poddano ocenie pod względem możliwości ich wykorzystania dla potrzeb audytu efektywnościowego. Realizacja celu wymagała dokonania przeglądu literatury, zastosowania ogólnej metody dedukcyjnej, przeprowadzenia wywiadu oraz analizy materiałów źródłowych. W rezultacie podjętych prac sformułowano zalecenia dla kierownictwa badanego podmiotu związane z koniecznością modyfikacji stosowanych mierników.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74830c0d-aafe-4978-bb68-f54babaad8e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.