Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 54 | 33-38

Article title

Poczucie własnej skuteczności oraz umiejscowienia kontroli a styl radzenia sobie ze stresem u lekkoatletów i studentów wychowania fizycznego

Content

Title variants

EN
Self-efficacy and locus of control as determinants of stress management style in athletes and physical education students

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Background. Self-efficacy is an individual’s belief in their skills and abilities to act in order to reach a chosen goal, irrespective of any obstacles. The motivation to act increases with the rise of self-efficacy. This is connected with sports results achieved by sportsmen. The authors emphasized that the choice of a coping strategy in difficult situations depended on many factors, e.g. personality traits, age, gender, or current physical and mental health. The objective of the paper was to analyse the influence of self-efficacy and locus of control on the choice made by players in terms of their coping strategy in difficult situations. Material and methods. A group of 12 players and 51 students was investigated. The measurement tools were: Coping Inventory for Stressful Situations, Men at Work questionnaire, and Gene­ralized Self-Efficacy Scale. Results and conclusions. The predominant coping strategy among the subjects was the task-oriented style. In both groups, a statistically significant correlation was achieved between self-efficacy and the task-oriented style. A moderate relationship between locus of control and self-efficacy was observed among players.

Year

Volume

54

Pages

33-38

Physical description

Dates

published
2016-11-21

Contributors

author
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Drwal, R.Ł. (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Warszawa: WN PWN.
 • Endler, N., Parker, J. (1990). Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual. Toronto Multi-Health: Systems.
 • Giacobbi, P.R., Weinberg, R.S. (2000). An examination of coping in sport: Individual trait anxiety differences and situational consistency. Sport Psychologist, 14(1), 42–62.
 • Gilliland, L.L. (1974). Internal versus external locus of control and the high-level athletic competitor. Perceptual and Motor Skills, 39(1), 38.
 • Gracz, J., Sankowski, T. (2007). Psychologia aktywności sportowej. Poznań: AWF.
 • Guszkowska, M. (2013). Aktywność fizyczna i psychika: korzyści i zagrożenia. Toruń: A. Marszałek.
 • Juczyński, Z. (2009). Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Kościelak, R., Maroszek, K. (1998). Poczucie umiejscowienia kontroli i samoocena a wynik sportowy. W: T. Rychta (red.), Osobowość a zachowanie celowe sportowców (ss. 145–156). Warszawa: COS.
 • Kulas, H. (2003). Uprawianie sportu a rozwój poczucia umiejscowienia kontroli u dzieci w wieku szkolnym. [w:] T. Rychta, M. Guszkowska (red.), Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej (t. 4, ss. 137–142). Warszawa: PTNKF.
 • Matczak, A., Jaworowska, A., Fecenec, D., Stańczak, J., Bitner, J. (2009). Człowiek w pracy. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • McKelvie, S.J., Husband, D.E. (1980). A locus of control and anxiety in college athletes and non-athletes. Perceptual and Motor Skills, 50, 819–822.
 • Mroczkowska, H. (1995). Predictors of psychophysical functioning of Polish Olympic athletes. W: Proceedings. Part I. (ss. 481–487). IX European Congress of Sport Psychology.
 • Owczarek, A. (2009). Styl radzenia sobie ze stresem a mistrzostwo sportowe w dyscyplinach indywidualnych kobiet i mężczyzn. Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, 19, 67–72.
 • Pervin, L. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.
 • Rotter, J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1–28.
 • Rutkowska, K. (2009). Umiejscowienie poczucia kontroli studentów-sportowców wysokiej klasy. W: J. Blecharz, M. Siekańska (red.), Praktyczna psychologia sportu (ss. 166–184). Kraków: AWF.
 • Rutkowska, K. (2010). Poczucie kontroli w kontekście innych cech osobowości sportsmenek. Sport Wyczynowy, 2, 87–94.
 • Rychta, T. (1988). Potrzeba aprobaty społecznej i poczucie lokalizacji kontroli wzmocnień w strukturze osobowości zawodniczek. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2, 115–122.
 • Rychta, T. (1998). Diagnoza osobowości i zachowania celowego. W: T. Rychta (red.), Osobowość a zachowanie celowe sportowców (ss. 7–40). Warszawa: COS.
 • Strelau, J., Jaworowska, A., Wrześniewski, K., Szczepaniak, P. (2009). Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS. Podręcznik do polskiej normalizacji. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Szczepaniak, P., Strelau, J., Wrześniewski, K. (1996). Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera. Przegląd Psychologiczny, 39, 187–210.
 • Turosz, M.A. (2003). Temperament a style radzenia sobie ze stresem w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych. W: T. Rychta, Gruszkowska M. (red.), Wkład nauk humanis­tycznych do wiedzy o kulturze fizycznej (t. 4, ss. 84–90). Warszawa: PTNKF.
 • Zimbardo, F. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: WN PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7486359a-d12b-411e-ba5e-1d864beee080
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.