PL EN


2017 (R. XVI) | 1(63) | 129-137
Article title

Cyber-threat Prevention in Czech Pedagogical Reality

Content
Title variants
PL
Prewencja przed zagrożeniami informatycznymi w pedagogicznej rzeczywistości
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Korzystanie z technologii informacyjnych staje się integralną częścią współczesnej edukacji. Artykuł ma na celu podkreślenie faktu, że technologie informatyczne mogą także stanowić zagrożenie, a zagadnienia związane ze środowiskiem cyfrowym, sieciami społecznymi i nowymi formami zachowań ryzykownych związanych z technologiami informacyjnymi to zjawiska kluczowe dla pedagogów i środowiska pedagogicznego. Artykuł przedstawia również praktyczne sposoby pracy pedagogicznej w zakresie profilaktyki skupionej na tych zjawiskach.
EN
The usage of information technologies is becoming an integral part of modern education. This text aims to highlight the fact that information technologies may also pose a threat. Phenomena of cyber-environment, social networks, and new forms of risk behaviour issues connected to information technologies are crucial for pedagogues and pedagogical environment. It is also introducing practical ways how to work with these phenomena in terms of prevention.
Issue
Pages
129-137
Physical description
Contributors
 • University of Hradec Králové
 • University of Hradec Králové
References
 • Bělík V., (2012), Rizikové chování a jeho prevence v terciárním vzdělávání pedagogů (Risk Behaviour Prevention in Tertiary Education), Gaudeamus, Hradec Králové.
 • Burianová B., (2000). Jak se chováme online? [How We Behave Online?], “Psychologie dnes”,No. 12.
 • Csémy L., Chomynová P., Mravčík V., (2016). Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015, Úřad vlády České republiky, Praha, No. 5.
 • Hamanová J., Kabíček R., (2001). Syndrom rizikového chování v dospívání [Risk Behaviour Syndrome in Adolescence], “Medical Journal Supplement Medical Newspaper”, year L, No. 4.
 • Kopecký K. at al., (2015), Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu [Forms of Risk Behaviour of Czech and Slovak Children in the Internet Environment], Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.
 • Kratěnová J. et al., (2007), Prevalence and risk factors of poor posture in school children in the Czech Republic, “Journal of School Health”, Vol. 77(3).
 • Kraus B., Bělík V., (2011), Trendy preventivně výchovného působení v současné škole. Prevence úrazů, otrav a násilí [Prevention Education Trends in Current School System. Accident, Poisoning, and Violence Prevention], Vol. 7, No. 1.
 • Macek P., (2003), Adolescence, Portál, Praha. Orosova O., et al., (2009), Health-related behaviour among adolescents and young adults, Equilibria, s.r.o., Košice.
 • Smik J., (2001), Dospievanie a rizika dospievania, [w:] Riziková mládež: Možnosti potenciálnych zmien [Adolescence and Adolescence Risks, [in:] Youth at risk: Options for potential changes)], V. Labáth, et al. (eds.), Sociologické nakladatelství, Praha.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7489df61-c3ca-4f79-946a-407a7321c353
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.