PL EN


2014 | 1 | 183-194
Article title

(Pozornie) dobrowolne schematy certyfikacji żywności

Content
Title variants
EN
(Apperently) voluntary food quality schemes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena krytyczna poszczególnych schematów certyfikacji w zakresie jakości żywności, mających zastosowanie w Unii Europejskiej, a także próba ich klasyfikacji, według zidentyfikowanych podobieństw. W artykule dokonano zaprezentowania podstawowych pojęć i definicji dotyczących certyfikacji i oceny zgodności, jak również zaproponowano podział schematów certyfikacji według przyjętych kategorii. W artykule posłużono się metodą monograficzną, analizą źródeł wtórnych, jakimi były zestawienia prezentowane na oficjalnej stronie Unii Europejskiej, a także metodami syntezy i wnioskowania.
Year
Volume
1
Pages
183-194
Physical description
Contributors
 • Prof. UG, dr hab., Zakład Zarządzania Jakością, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, 81-824 Sopot, Armii Krajowej 101
References
 • 1. Bogetoft P., Olesen H. B. (2002), Ten Rules of Thumb in Contract Design: Lessons from Danish Agriculture, „European Review of Agricultural Economic”, Vol. 29.
 • 2. Corsin F., Funge-Smith S., Clausen J. (2007), A qualitative assessment of standards and certification schemes applicable to aquaculture in the Asia–Pacific region, Asia–Pacific Fishery Commission Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok.
 • 3. Dries L., Mancini M.C., Vlandas P. (2006), Food Quality and Certification Schemes. Stakeholder Hearing. Background Paper, European Communities, Brussel.
 • 4. Henson S., Holt G. (2000), Exploring Incentives for the Adoption of Food Safety Controls: HACCP Implementation in the U.K. Dairy Sector, „Review of Agricultural Economics”, Vol. 22 (2).
 • 5. http://ec.europa.eu/agriculture/quality/certification/index_en.htm, dostęp dnia 15.03.2014.
 • 6. Lock D. (2002), Podręcznik zarządzania jakością, WN PWN, Warszawa.
 • 7. Meuwissen M.P.M., Velthuis A.G.J., Hogeven H., Huirne R.B.M. (2003), Traceability and Certification in Meat Supply Chains, „Journal of Agribusiness”, Vol. 21.
 • 8. Meulen van der B. (red.). (2011), Private food law, Wageningen Academic Publishers, Wageningen.
 • 9. Payne M., Bruhn C. M., Reed B., Scearce A., O’Donell J. (1999), Our industry today. On-farm quality assurance programs: A survey of producer and industry leader opinions, „Journal of Dairy Science”, Vol. 82.
 • 10. Theuvsen L., Hollmann-Hespos T. (2007), Investments in Tracking and Tracing Systems: An Empirical Analysis of German Food Manufacturers, w: Proceedings of EFITA Conference, Parker C. (red.), EFITA, Glasgow.
 • 11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności, t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.
 • 12. Velthuis A.G.J., Unnevehr L.J., Hogeveen H., Huirn R.B.M. (red.) (2003), New Approaches to Food-Safety Economics, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74915878-18b9-4fd0-b296-e9c03ec1e1ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.