PL EN


2011 | 79 | 4 | 505-517
Article title

Wpływ komputeryzacji na efektywność pracy w bibliotece oraz poziom obsługi czytelników. Przykład Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Impact of Library Automation on the Efficiency of Library Processes and Quality of Services Offered to Patrons. The Case of Gdansk University Library
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza/cel - Artykuł ma na celu przedstawienie na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego wpływu komputeryzacji procesów bibliotecznych na pracę tego typu placówki. Uwagę skupiono na efektach w zakresie opracowywania zbiorów oraz wzroście poziomu świadczonych usług bibliotecznych. Metody badań - Dokonano analizy najważniejszych wydarzeń w rozwoju systemu komputerowego Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz danych statystycznych zamieszczonych w sprawozdaniach rocznych Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego i sprawozdaniach Oddziału Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych (po zmianach organizacyjnych Oddziału Opracowania Druków Zwartych). Na tej podstawie przedstawiono wpływ komputeryzacji na wybrane aspekty funkcjonowania biblioteki. Wyniki i wnioski - Przeanalizowane dane wykazują, że komputeryzacja procesów bibliotecznych w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w dłuższym okresie wpłynęła na znaczne zwiększenie wydajności katalogowania zbiorów. Poprzez ułatwienia wynikające z automatyzacji licznych procesów wzrósł także poziom usług świadczonych przez placówkę.
EN
Objective - The case of Gdańsk University Library is used to present the influence of library automation on the library processes and services in an academic library. Attention is focused on achievements in cataloging and increasing quality of library services. Research method – The following factors are analyzed: milestones in the implementation of the integrated library system and statistical data from the annual reports of the Library and its Department of Descriptive Cataloging. Information collected through this analysis is used to show the impact of library automation on selected library processes and services. Results and conclusions – Data analyzed by the author prove that the library automation introduced at Gdańsk University Library has had a long-term impact on the efficiency of cataloging. Moreover, numerous simplifications resulting from the automation of library processes have increased the quality of services offered by the Library.
Year
Volume
79
Issue
4
Pages
505-517
Physical description
Contributors
 • Gdańsk University Library
References
 • Bojar, Bożena, oprac. (2002). Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • BUG (2004). Sprawozdanie roczne 2004 [online]. Sopot: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego; [dostęp: 19.10.2010]. Format PDF. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/spraw2004.pdf>.
 • BUG (2005). Sprawozdanie roczne 2005 [online]. Sopot: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego; [dostęp: 19.10.2010]. Format PDF. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/spraw2005.pdf>.
 • BUG (2006). Sprawozdanie roczne 2006 [online]. Gdańsk: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego; [dostęp: 19.10.2010]. Format PDF. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/spraw2006.pdf>.
 • BUG (2007) Sprawozdanie roczne 2007 [online]. Gdańsk: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego; [dostęp 19.10.2010]. Format PDF. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/spraw2007.pdf>.
 • BUG (2008) Sprawozdanie roczne 2008 [online]. Gdańsk: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego; [dostęp 19.10.2010]. Format PDF. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/spraw2008.pdf>.
 • BUG (2009). Sprawozdanie roczne 2009 [online]. Gdańsk: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego; [dostęp 19.10.2010]. Format PDF. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/spraw2009.pdf>.
 • BUG (2010). Sprawozdanie roczne 2010 [online]. Gdańsk: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego; [dostęp 19.10.2010]. Format PDF. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/spraw2010.pdf>.
 • Chrzan, Ewa; Łuszczyńska, Jadwiga (1994). Komputeryzacja w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. "Przegląd Biblioteczny", z. 1/2, s.17-25.
 • Jaśkowiak, Grażyna (1998). Automatyzacja biblioteki uniwersyteckiej na przykładzie biblioteki wykorzystującej oprogramowanie VTLS (wybrane problemy). W: Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej: możliwości rozwoju, uwarunkowania i ograniczenia. Materiały konferencyjne pod red. Haliny Ganińskiej. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, s. 209-215.
 • Sprawozdania opisowe z działalności Oddziału Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych w 1998 r. Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl.w Archiwum BUG].
 • Sprawozdania opisowe z działalności Oddziału Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych w 1999 r. Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl.w Archiwum BUG].
 • Sprawozdania z działalności Oddziału Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych w 1995 r. Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdania z działalności Oddziału Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych w 1996 r. Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdania z działalności Oddziału Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych w 1997 r. Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w ArchiwumBUG].
 • Sprawozdania z przebiegu komputeryzacji w Oddziale Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych w 1994 r. Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie 2001 r. Oddział Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych.Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie 2002 r. Oddział Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych. Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie 2003 r. Oddział Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych. Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie roczne 2002. Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie roczne 2003. Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. Sopot: [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w 1995 r. Sopot: [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w 1996 r. Sopot: [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w 1997 r. Sopot: [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w 1998 r. Sopot: [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w 1999 r. Sopot: [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w 2000 r. Sopot: [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w 2001 r. Sopot: [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności 2004 r. Oddział Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych. Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w ArchiwumBUG].
 • Sprawozdanie z działalności 2005 r. Oddział Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych. Sopot: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności 2006 r. Oddział Opracowania Druków Zwartych. Gdańsk: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności 2007 r. Oddział Opracowania Druków Zwartych. Gdańsk: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności 2008 r. Oddział Opracowania Druków Zwartych. Gdańsk: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności 2009 r. Oddział Opracowania Druków Zwartych. Gdańsk: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
 • Sprawozdanie z działalności 2010 r. Oddział Opracowania Druków Zwartych. Gdańsk: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. [dok. niepubl. w Archiwum BUG].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7493845c-bb2e-41a5-9dfe-3861dc085e6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.