PL EN


2018 | 1-2 (15) /2018 Gdzie mieszka starość Przestrzeń – architektura – mieszkanie | 12-25
Article title

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych niesamodzielnych osób starszych – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The ageing of the Polish population requires active response in many areas of the state’s social policy. One of these areas is securing the housing needs of the older people. At present, the main pillar of the assistance system addressed to the dependent seniors is the family care. In the light of the constant fall in the birth rate in Poland, which began in the early 1990s, and the ongoing migrations of citizens in their productive age, the potential of the families to provide care to their oldest members is reducing. Therefore, we need to think about securing the needs of the growing population of the dependent seniors. The particular attention should be paid to the housing situation of older dependents who need assistance and support in their daily functioning. The paper sets out to discuss the possibilities of securing the housing needs of seniors with limited independence, based on the currently applicable legal regulations. It presents the examples of good practices in the senior housing industry and information collected during the field research conducted by the Author in 2018 among the dependent seniors in Szczecin.
Contributors
References
  • Bibliografia Bugajska B., Iwański R., Giezek M., Ciemniak A., 2017, The optimization of elderly care in Szczecin – research report, Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej / Polish Social Gerontology Journal, 1(13) / 2017 s. 107-119. Cieśla A., Iwański R., 2017, Wyzwanie dla Warszawy – mieszkalnictwo dla seniorów, Publikacja wydana w ramach projektu „Nie ma to jak w domu – bezpieczne mieszkanie seniora” dotowanego w ramach rządowego programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS). Iwański R. 2016, Opieka długoterminowa nad osobami starszymi, Cedewu, Warszawa. Iwański R., Giezek M., 2017, Mieszkania chronione i wspomagane dla osób starszych w ujęciu społeczno-ekonomicznym, Handel wewnętrzny; 4(369): 287–296 (tom I). Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. Netografia GUS, 2014, Prognozy ludności na lata 2014–2050, [14.02.2018] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana- 2014-r-,1,5.html GUS, 2017, Sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r., [10.03.2018] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-materialna-i-dochodowagospodarstw- domowych-emerytow-i-rencistow-w-2016-r-,27,1.html GUS, 2017, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2016, [15.02.2018] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje- -zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-wlatach- 20042016,2,10.html GUS, 2017, Trwanie życia w 2016 r. [10.03.2018] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2016-r-,2,11.html NIK, 2016, Świadczenie pomocy społecznej osobom starszym przez gminy i powiaty, [06.06.2018] https://www.nik.gov.pl/plik/id,10415,vp,12744.pdf OECD, 2017, Life expectancy and healthy life expectancy at age 65, in Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. DOI: [1.01.2018] http://dx.doi.org/10.1787/ health_glance-2017-74-en OECD, 2017, The OECD average only includes the 15 countries that report health and social LTC, Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. [1.01.2018] http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-en Beata Bugajska, Rafał Iwański Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, 2017, http://www.unic.un.org.pl/rok_seniora/ [2.02.2017] REAS, 2015, Budownictwo Senioralne w Polsce, [2.03.2018] http://www.reas.pl/publikacje- ?page=1 Sprawozdanie MPiPS-05 za 2016 r., 2017 [22.02.2018] https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/statystyka-za-rok-2016/ U siebie mimo wieku, 2017 [10.11.2017] http://mimowieku.pl/ World Bank, 2017, [10.03.2018] https://data.worldbank.org/ ZUS, 2018, [10.03.2018] http://psz.zus.pl/kategorie/emerytury/stan-na-grudzien
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-749626f7-c350-456d-aab3-6f350963d2c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.