PL EN


2003 | 6 | 101-108
Article title

Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z cech szczególnych współczesnych systemów gospodarczo-politycznych jest szeroko rozumiana niepewność. Dotyczy ona wielu dziedzin życia, począwszy od bezpieczeństwa publicznego poprzez stabilizację zawodową, aż do perspektyw rozwoju na przyszłość. Za główną przyczynę zmian uważa się procesy globalizacji, których głównym motorem napędowym oraz głównymi beneficjentami są korporacje transnarodowe (KTN) (Gwiazda 2000, Zorska 2000).
Keywords
Contributors
  • Akademia Świętokrzyska, Kielce
References
  • Bielawski J., 2000, Wpływ globalizacji na wielostronną współpracę gospodarczą, „Sprawy Międzynarodowe”
  • Durka B., red., 2001, Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport jubileuszowy, IKiCHZ, Warszawa
  • Durka B., Chojna J., 2001, Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2000–2001, [w:] Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2000–2001, red. J. Kotyński, IKiCHZ, Warszawa „Fortune” 23 july, 2001
  • Grzeszak A., Dziadul J., 2002, Ochota na Toyotę, „Polityka” nr 16 (2346)
  • Gwiazda A., 2000, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń
  • Luttwak E., 2000, Turbokapitalizm, Wrocław
  • Thurow L., 1999, Cywilizacja zmian, „Wprost”, 11.04.
  • World Investment Report, New York 1999, s. 4–18, [w:] J. Bielawski, Wpływ globalizacji na wielostronną współpracę gospodarczą, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, 1
  • Zorska A., 2000, Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-749a8599-3d71-48e3-9a4a-423d7d57d398
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.