PL EN


2013 | 62 | 1 | 61 - 71
Article title

Panel badawczy: przestrzeń stosowania metodologii projektowych i metodologii naukowej

Content
Title variants
EN
Research panel: using project management methodology and scientific methodology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł pokazuje główne problemy, jakie badacz może napotkać podczas realizacji badań metodą CAWI, stosowaną wśród respondentów skupionych w panelach badawczych. W szczególności omówiono problemy związane z identyfikacją zjawiska profesjonalnego panelisty oraz sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem. Opisano pułapki, jakie pojawiają się przy opracowaniu danych z badań prowadzonych w panelach badawczych. Najważniejszymi z nich są: sposoby agregowania danych, prezentacja danych z zastosowaniem prostego narzędzia, jakim jest chmura słów, a także efekty stosowania autorskich rozwiązań w zakresie definiowania wskaźników. Celem nadrzędnym artykułu jest otwarcie dyskusji na temat standardów prowadzenia badań CAWI w panelach badawczych. Teza artykułu głosi, że: metodologia projektowa stosowana w zarządzaniu panelem badawczym stawia przed badaczem chcącym zachować standardy poznania naukowego problemy, z których nie wszystkie mają proste rozwiązania. Bez odpowiedzi pozostawione zostaje pytanie, czy badania prowadzone wśród panelistów zrzeszonych w panelu badawczym muszą lub powinny stosować standardy badań naukowych.
EN
The paper shows the main problems that the researcher may encounter in implementing CAWI research when used towards the respondents participating in research panels. In particular the paper discusses the problems associated with the identification of the phenomenon of professional panelist and ways to deal with this phenomenon. Other pitfalls that arise in the development of the data from studies conducted in research panels are also described. The most important are: how to aggregate data, and how to present data. Special emphasis was put on using a simple tool which is a words cloud. The other problem was discovered when analyzing the effects of methodological individualism seen in defining indicators. The main goal of this article is to open the discussion on standards of research conducted by CAWI method especially applied to survey within research panels. The thesis of the article is that: the project methodology used in the management of a research panel puts the researcher, wanting to keep the standards of scientific cognition, in front of complexed methodological issues, not all of which have simple solutions. Left unanswered is the question whether studies conducted among the panelists who are members of the research panel must or should apply the standards of scientific research.
Year
Volume
62
Issue
1
Pages
61 - 71
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński Instytut Socjologii
References
  • A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK Guide 2009, Pensylwania: Project Management Institute.
  • Levenstein V.I. 1966, Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals, „Cybernetics and Control Theory”, t. 10 nr 8, s. 845–848. media2.pl.
  • Nowak S. 1985, Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN.
  • Reichheld F. 2003, One Number You Need to Grow, w: „Harvard Business Review”.
  • Sozański T. 1997, Co to jest nauka?, w: M. Malikowski, M. Niezgoda (red.), Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-749fc2fd-99b5-4f95-93e4-9d9d9fc99ffb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.