PL EN


2013 | 2 | 5 | 105-120
Article title

Rola pośrednictwa ubezpieczeniowego a projekt Dyrektywy IMD2

Authors
Content
Title variants
EN
The role of the insurance intermediation and proposal for a Directive IMD2
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podczas kontroli wdrożenia Dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD1) przeprowadzonej przez Komisję Europejską w latach 2005–2008 stwierdzono konieczność jej zmiany. Opisywany w niniejszym artykule projekt Dyrektywy (IMD2) ma na „celu skuteczną poprawę regulacji na rynku detalicznych produktów ubezpie-czeniowych. Jego celem jest zapewnienie równych zasad działania wszystkim uczestnikom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych oraz zwiększenie poziomu ochrony ubezpieczających”. Jego kluczowe przepisy mogą jednak wpłynąć na rolę, jaką odgrywa pośrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce. Wprowadzenie Dyrektywy IMD2 w projektowanej postaci może zmienić rolę, jaką pośrednictwo ubezpieczeniowe dotychczas odgrywało na polskim rynku ubezpieczeniowym, w szczególności zaś zmniejszyć liczbę pośredników ubezpieczeniowych, pogorszyć ich sytuację finansową, zmniejszyć ich innowacyjność oraz zakres i jakość świadczonych usług.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
105-120
Physical description
Contributors
 • Prof. UEP dr hab., Katedra Ubezpieczeń, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, tel. +48 61 854 31 43,
References
 • 1. Annexes to the Impact Assessment Accompanying the propos al for revision of the Insurance Mediation Directive (2012), Commision Staff Working Paper, European Commission, Brussels, 3.07.2012, SWD (2012) 191.
 • 2. „Business Insurance” (2012), 16 lipca.
 • 3. Cummins J.D., Doherty N.A. (2005), The Economics of Insurance Intermediaries, Wharton School University of Pennsylvania, 20 maja.
 • 4. Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Delegatura w Bydgoszczy, nr RBG-28/ 2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
 • 5. Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, Dz. U. UE z 15.01. 2003.
 • 6. Kufel-Siemińska A. (2001), Ubezpieczenie jako usługa, w: Ubezpiecze-nia gospodarcze, T. Sangowski (red.), Poltext, Warszawa.
 • 7. Makynen T. (2011), Brokerska Finlandia, czyli broker bez prowizji, „Gazeta Ubezpieczeniowa” nr 48 (659) z 29.11.
 • 8. Mruk H. (1997), Marketing ubezpieczeniowy, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, A. Wąsiewicz (red.), t. 3, Branta, Bydgoszcz.
 • 9. Raport o stanie rynku brokerskiego w 2011 roku (2012), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • 10. Study on Credit Intermediaries in the Internal Market (MARKT/2007/ 14/H) (2009), Final Report by Europe Economics, 15 stycznia.
 • 11. Study on the impact of the revision of the Insurance Mediation Directive (ETD/2007/IM/B2/51) Final Report, Prepared for the European Com-mission DG Internal Market and Services, PwC.
 • 12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.
 • 13. Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona), Komisja Europejska, Bruksela, z dnia 3.07.2012, COM (2012) 360 final, 2012/0175 (COD).
 • 14. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeń życiowych (2004), „Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”, zeszyt 1, KNUFE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74aa3cdf-b693-43f7-8d84-7029c10007cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.