PL EN


2018 | 4 | 11-16
Article title

Forms of financing the cultural sector in Poland against the background of solutions from selected European countries

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses various forms of financing culture and points to new ways of obtaining funds for artistic creativity in the near future. Culture is an important instrument of each country's policy, it plays a significant role in building the position of a state on the international arena. Although the cultural sector is very important, state budgets contribute only a little to the financing of culture and its functioning depends on various sources of financing. Many entities, belonging to this sector, generate income and co-create the economy. Others have their share in the economic turnover because they participate in the redistribution of goods and provide public artistic and cultural services, in this way creating support for business development and entrepreneurship. The paper highlights different approaches to financing culture in selected European countries, also touching upon America and Canada, and compares them with the situation in Poland.
Year
Issue
4
Pages
11-16
Physical description
Dates
published
2019-01-07
Contributors
 • Music Academy Grażyna and Kiejstuta Bacewiczów in Lódz ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź, Poland
 • Institute of Psychology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin pl. Litewski 5, 20-400 Lublin, Poland
References
 • Abbing, H. (2008). Why Are Artists Poor? The Exceptional Economy of the Art, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 • Bauman, Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa. Agora SA.
 • Błaszczuk, A., Brdulak, J. Guzik, M. Pawluczuk, A. (2004). Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Warszawa.
 • Borowiecki, R. (2005). Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Kraków, s. 30.
 • Dawidowicz, W. (1994). Miejsce kultury w gospodarce rynkowej, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Kultura w gospodarce rynkowej, Wrocław –Katowice.
 • Fatyga, B. (2009). Raport o stanie kultury. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Gierat-Bieroń, B., Kowalski K. (red.), (2005). Europejskie modele polityki kulturalnej, Kraków.
 • Giza, A. (2018). Jeden procent na sztukę, Beethoven Magazine, nr 24.
 • Grzegorczyk, A.M. (2003). Sponsoring kultury, Warszawa.
 • Ilczuk, D. (2013). Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań. Bydgoszcz-Warsaw, s. 16, 17, 58, 93, 94,102, 104, 105, 132 i 223.
 • Ilczuk, D. (2017). Reforma sektora kultur w Polsce, Warszawa, s. 29, 32, 35.
 • Ilczuk, D. (2017). Wsparcie dla artystów i twórców, Perspektywa międzynarodowa, Warszawa.
 • Ilczuk, D. Ekonomika kultury, Warszawa 2012, s. 52, 111, 191, 199, 201.
 • Iwaszkiewicz, M. (1998). Marketing a rynek sztuki współczesnej, Poznań.
 • Iwaszkiewicz, M. (1999). Państwo a gwarancje rozwoju kultury w Polsce w świetle obowiązującego prawa, Poznań.
 • Kaczmarek, S. (2017). Professional path of musician graduating from college in Europe mainly of Germany, England and Poland. Professional musician: between art, education and management [w:] M. Sternal (red.), Professional musician. Between art, education and management, t. 2, Kraków: AM.
 • Kaczmarek, S. i Posłuszna, J. (2018). Marzenia a rzeczywistość – kariery współczesnych muzyków. Annales, 31(1).
 • Kaczmarek, S., Posłuszna, J. (2018). Kultura i twórcy kultury – ich wyzwania i problemy finansowania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, nr 2.
 • Kłoskowska, A. (1981). Socjologia kultury. Warsaw: PWN.
 • Knaś, P. (2012). Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne i znaczenie gospodarcze, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2012/02/22/sektor-kultury-ujecie-instytucjonalne-i-znaczenie-gospodarcze/
 • Kukołowicz, T. (2015). Statystyka kultury w Polsce i Europie, Warszawa, s. 112, 113.
 • Kulig, R. (2018). Being an artist: a profession or a vocation? Socially engaged art by Joanna Rajkowska, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, nr 2.
 • Leśniewski, A.(2017). Modele polityki kulturalnej państwa polskiego 1944 – 2015, Poznań.
 • Lewandowska, K. (2010). Problematyka gromadzenia danych statystycznych w sferze współpracy kultury i biznesu, [w:] T. Kukołowicz (red.), Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia, NCK, Warszawa 2015, s. 50, 51.
 • Looseley, D. (2010). Back to the future: Rethinking French cultural policy, 1997-2002, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1028663032000119260
 • Łysiński, J. (2017) Status i sytuacja zawodowa artysty-muzyka we współczesnej Polsce [w:] M. Sternal (red.), Muzyk zawodowy. Między sztuką, edukacją i zarządzaniem, t. 1, Kraków: AM.
 • Posłuszna, J. (2008). Nonkonformizm sztuki na ławie oskarżonych [w:] R.E. Bernacka (red.), Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 • Randles, C. (ed.) (2015). Music Education. Navigating the Future. New Brunswick–New Jersey–London: Rutgers University Press.
 • Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe 2017, https://www.nck.pl/badania/raporty/raport-model-finansowania-kultury-w-polsce-oraz-wspierania-tworcow-poprzez-platformy
 • Smilde R. (2017). Musicians in the 21st Century – Changing Perspectives [w:] M. Sternal (red.), Professional musician. Between art, education and management, t. 2, Kraków: AM.
 • Sternal, M. (2010). Artist entrepreneurship: A necessity or a privilege?, „Problemy Zarządzania”, nr 2.
 • Towse, R. (2011). Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Ujazdowski, K. M. (2007). Mecenat pełnowymiarowy. Polityka kulturalna państwa 2005-2007, Warszawa.
 • Wagner I. (2015), Producing Excellence: The Making of Virtuosos, New Brunswick–New Jersey–London: Rutgers University Press.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M. (2017). Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii [in:] B. Reformat, A. Kwiecień, Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Wróbel, K., W jaki sposób kultura finansowana jest w innych krajach Unii Europejskiej?, http://rynekisztuka.pl/2013/01/17/w-jaki-sposob-kultura-finansowana-jest-w-innych-krajach-unii-europejskiej/
 • Zorloni A, Ardizzone, A. (2016). The winner-take-all contemporary art market, "Creative Industries Journal", t.9, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74b997cf-1bf4-4512-a00f-7c2b5650c90b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.