PL EN


Journal
2016 | 2 | 11-16
Article title

Assessment of the Effects of Mobilisation on the Range of Motion and the Level of Pain in Patients with Lumbarar Spine Symptoms

Content
Title variants
PL
Ocena wpływu technik mobilizacacji na zakres rucruc hu oraoraoraz dololegliwości bólolowe u pacpacpacjentów z dololegliwościami odcinka lędźwiowego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Low back pain is one of the most common musculoskeletal disorders with which patients come to a physiotherapist and it affects younger and younger people. Aim of the study: The aim of this paper was to assess the effect of mobilisation techniques for low spine on the range of motion and pain level in patients complaining of strong pain in that area. Material and methods: The study population consisted of 20 patients, aged between 28 and 67 years old (x = 47.55±12.04) with low back pain. Physical examination was performed to determine the movements which increased the pain. To assess the severity of pain, an analogue VAS scale was used. During treatment, “closing” techniques for the spinous processes were used. The treatment was carried out once and its duration was half an hour. After the therapy, the measurements were repeated. Results: A significant reduction of pain was observed after the treatment in the following movements: extension (p ≤ 0.001), lateral flexion to the left side (p < 0.000), lateral flexion – right side (p < 0.000), rotation to the left (p ≤ 0.014), rotation to the right (p ≤ 0.016). An analysis of the Student’s t-test results showed statistically significant (p < 0.001) difference in the range of motion during extension before and after treatment, with greater range after treatment. Conclusions: The techniques of manual mobilization of the lumbar spine are effective in decreasing pain and increasing the range of motion during lumbar spine extension.
PL
Wstęp: Ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa jest jedną z najczęstszych dysfunkcji narządu ruchu, z jaką pacjenci zgłaszają się do fizjoterapeuty, i dotyczy coraz młodszych osób. Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu technik mobilizacji dolnego odcinka kręgosłupa na jego zakres ruchu i poziom bólu u pacjentów z silnymi dolegliwościami wymienionej okolicy. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 20 pacjentów w wieku 28–67 lat (x = 47,55±12,04) z dolegliwościami bólowymi w dolnym odcinku kręgosłupa. W celu określenia ruchów nasilających dolegliwości bólowe wykonano badanie fizykalne, a do oceny nasilenia bólu posługiwano się skalą analogową VAS. W terapii wykorzystano technikę „zamykania” wyrostków kolczystych. Terapia przeprowadzona została jednorazowo, a czas jej trwania wyniósł pół godziny. Po terapii pomiary powtórzono. Wyniki: Zaobserwowano istotne zmniejszenie bólu po terapii w ruchach: wyprostu (p ≤ 0,001), skłonu bocznego w lewo (p < 0,000), skłonu bocznego w prawo (p < 0,000), rotacji w lewo (p ≤ 0,014), rotacji w prawo (p ≤ 0,016). Analizując wyniki w teście T-Studenta, zaobserwowano istotne statystycznie zwiększenie zakresu ruchu wyprostu po zastosowanej terapii (p < 0.001). Wnioski: Techniki manualnej mobilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa przy ograniczeniu ruchu w kierunku wyprostu wpływają na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz zwiększają zakres jego ruchu.
Journal
Year
Issue
2
Pages
11-16
Physical description
Contributors
  • Medical University of Silesia, Katowice, School of Health Sciences – Doctoral Studies Division
author
  • University of Silesia, Katowice, Faculty of Computer Science and Material Science – Students Biomedical Engineering Association InBio at the Computer Biomedical Systems Institute
  • Medical University of Silesia, Katowice, School of Health Sciences – Doctoral Studies Division
  • Medical University of Silesia, Katowice, School of Health Sciences – Doctoral Studies Division
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74bbceef-15c3-462e-8d5c-35cbe02483d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.