PL EN


2013 | 5(41) | 1 | 103-123
Article title

Proces wychowania dzieci w rodzinach ubogich i jego uwarunkowania

Title variants
EN
The process of educating children in poor families and conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article characterized poverty, while stressing the importance of the social question. Poverty is very common in today’s society, a kind of stigma, there is a limit of two separate social worlds. Evaluates the different nature of everyday life, problems of poor and rich. In the article are presented some results of studies that have been carried out on a group of 141 poor, benefiting from social assistance. In particular, attention is focused on the impacts of educational and welfare activities undertaken in poor families. Purpose of research is to understanding the relationship between poverty and education in the family. Intention of the author of the article is to draw attention to the need to initiate dialogue and solid scientific understanding of the current problem is still the same.
Year
Volume
Issue
1
Pages
103-123
Physical description
Contributors
 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Boczoń J., Toczyski W., Zielińska A., Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej, w: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa: Wydawnictwo „ZP ak” 1995, s. 341-366.
 • Dyczewski L., Teoretyczna i praktyczna rola Kościoła Katolickiego w walce z ubóstwem, w: Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, red. S. Golinowska, Warszawa: IPiSS 1996, s. 393-400.
 • Gorlach K., Zmiana społeczna a problemy społeczne, w: Labirynty współczesnego społeczeństwa, red. K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak, Katowice: Interart 1996, s. 161-208.
 • Gruchulska A., Transmisja kulturalna w środowisku rodzinnym, w: Problemy współczesnej rodziny w Polsce. Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego, red. ł. Cudak, Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP 1998, s. 261-267.
 • Kawczyńska - Butrym Z., Życie rodziny w enklawach ubóstwa.Wybrane aspekty, w: Środowiska specjalnej troski, red. M. Kalinowski, Lublin: Polihymnia 2003, s. 9-29.
 • Kawula S., Pedagogiczna typologizacja rodzin, w: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2007, s. 173-193.
 • Kowalak T., Leś E., Kwestia ubóstwa, w: Polityka społeczna. Materiały do studiowania, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski, Warszawa: Interart 1996, s. 139-149.
 • Łobacz M., Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 • Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2003.
 • Marzec H., Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym, Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna 2001.
 • Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008.
 • Oliwa - Ciesielska M., Marginalizacja osób bezdomnych i możliwości ich społecznego uczestnictwa, w: Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2003, s. 420-430.
 • Podgórski J., Subiektywne linie ubóstwa, w: Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, red. S. Golinowska, Warszawa: IPiSS 1996, s. 111-134.
 • Poznaniak W., Stygmaty i dylematy etyczne w warunkach zmiany społecznej, w: Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, Poznań–Toruń : Edytor 1994, s. 304-324.
 • Rozmysłowicz P., Rodzina jako środowisko kulturowe dziecka, w: W służbie dziecku, red. J. Wilk, Lublin 2003, s. 55-63.
 • Sorkowicz A., Wrona S., Pomoc rodzinie ubogiej w świetle literatury przedmiotu i przepisów prawnych, w: Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2003, s. 657-665.
 • Sulmicka M., Ubóstwo we współczesnym świecie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej handlowej 2001.
 • Wilk J., Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska 2002.
 • Zawada A., Ubóstwo społeczne w warunkach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, w: Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce, red. A. Radziewicz-Winnicki, Katowice: Wydawnictwo„Śląsk” 1995, s. 215-228.
 • Zbiorczyk L., Ubóstwo społeczne – wstępne ujęcie terminologiczne, w: Problemy współczesnej rodziny w Polsce. Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego, red. H. Cudak, Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74cef4ad-49be-4335-961d-f71986aa685d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.