PL EN


2018 | 1(94) | 251-258
Article title

WYBRANE ZAGDANIENIA DOTYCZĄCE PROPAGACJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Content
Title variants
EN
SELECTED DATA CONCERNING THE ELECTROMAGNETIC WAVES PROPAGATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article discusses the different effects concerning the electromagnetic waves propagation in the ionized part of Earth's upper atmosphere (the ionosphere as the layer of ions), with particular focus on effects connected with the ionization background, such as: anormal deviation absorption, normal deviation absorption, Faraday rotation, Doppler effect, dispersion, the change in the wave arrival, group delay.
Year
Issue
Pages
251-258
Physical description
Dates
published
2018-05-07
Contributors
 • Politechnika Świętokrzyska. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Katedra Systemów Informaycznych
References
 • 1. Elbert B. R., Introduction to satellite communication, Artech House, Norwood 1987.
 • 2. Elbert B. R., Satellite communication applications handbook, Artech House, Norwood 2004.
 • 3. Glover I. A., Grant P. M., Digital communications, Prentice Hall, Dorchester 2010.
 • 4. Haykin S., Digital communication systems, John Wiley & Sons, Chichester 2011.
 • 5. Ippolito L. J., Satellite communications. Systems engineering. Atmospheric effects, satellite link design and system performance, JohnWiley & Sons, Chichester 2008.
 • 6. ITU-R Rec. P. 531-11, Ionospheric propagation data and prediction methods required for the design of satellite services and systems, Genewa 2012, http://www.itu.int/rec/R-RECP.531-11-201202-I/en
 • 7. Jo Kenneth Y., Satellite communications network design and analysis, Artech House, Norwood 2011.
 • 8. Karwowski A., Systemy łączności satelitarnej stałej, [w:] Systemy radiokomunikacji satelitarnej, (red.) L. Knoch, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.
 • 9. Tinin M. V., Knizhin S. I., On radio wave propagation in multiscale randomly inhomogeneous ionosphere, “Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS)” 2017.
 • 10. Wilk J. Ł., Naturalne źródła szumów w transmisji satelitarnej, [w]: Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, (red.) T. Grabiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, t. II, Kielce 2010.
 • 11. Wilk J. Ł., Prawne uregulowania dotyczące klasyfikacji fal elektromagnetycznych, „TTS. Technika Transportu Szynowego” 2015, Z. 12.
 • 12. Wilk-Jakubowski J. Ł., Propagacja fal radiowych w łączności satelitarnej, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2018 (w oczekiwaniu na publikację).
 • 13. Wilk-Jakubowski J., Refrakcja fal radiowych w jonosferze ziemskiej, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2017, Z. 6.
 • 14. Woś A., Meteorologia dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • 15. Wroński J. W., Wielowieyska E., Udostępnienie narzędzia informatycznego do prognozowania zasięgów stacji radiowych użytkowanych we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych w sieci korporacyjnej i w Internecie, „Prace IŁ”, Nr 21300017, 01300017, 07300017, Wrocław 2007.
 • 16. Zwoździak J., Zwoździak A., Szczurek A., Meteorologia w ochronie atmosfery, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-74cf2c1e-d67a-4ddf-904f-fd84634b9d75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.